Translation status

633 Strings 100% Translate
2,829 Words 100%

Translation Information

Project website http://hluk.github.io/CopyQ/
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v3.0 or later
Repository https://github.com/hluk/CopyQ.git
Repository branch master
Last remote commit Merge branch 'origin/master' into Weblate. b4185d83
Hosted Weblate authored 19 hours ago
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/copyq/master/
Filemasktranslations/copyq_*.ts
Translation file translations/copyq_tr.ts
User avatar ersen

Translation changed

CopyQ / masterTurkish

<p>Use commands only if filter command succeeds.</p>

<p>Item text is passed to <b>standard input</b> of the filter command. The item is <b>matched only if the filter command exit code is 0</b>.</p>

<p>Use <b>%1</b> for item text passed as argument and <b>%2</b> to <b>%9</b> for arguments captured by regular expression (parts enclosed in parentheses).</p>

<p>Use <b>|</b> to chain commands (pass standard output to next command).</p>
<p>Komutları yalnızca filtre komutu başarılı olursa kullanın.</p>

<p>Öğge metni, filtre komutunun <b>standart girişine</b> geçiriletilir. Öğge, <b>yalnızca filtre komutu çıkış kodu 0 ise</b> eşleştirilir.</p>

<p>Bağımsız ifadeArgüman olarak iletilen öğge metni için <b>%1</b> ve düzenli ifadeyle yakalanan argümanlar için<b>%2</b> ila <b>%9</b> (parantez içine alınmış parçalar) kullanın ). </p>


<p>Komutları zincirlemek için <b>|</b> kullanın (standart çıktıyı bir sonraki komuta geçiriletin).</p>
yesterday
User avatar ersen

Translation changed

CopyQ / masterTurkish

Data of this MIME type will be sent to standard input of command.
Leave empty to disable this.
Bu MIME tipiüründeki veriler, komutun standart komut girişine gönderilecektir.
Bunu devre dışı bırakmak için boş bırakın.
yesterday
User avatar ersen

Translation changed

CopyQ / masterTurkish

Command was saved and can be accessed from item menu.
You can set up the command in preferences.
Komut kaydedildi. Öğ ve öge menüsünden tekrar ulaşabilir, seçeneklerini istediğiniz gibi düzeneleyeerişilebilir.
Komutu tercihlerde ayarlaya
bilirsiniz.
yesterday
User avatar None

Committed changes

CopyQ / masterTurkish

Committed changes 2 months ago
User avatar ersen

Translation changed

CopyQ / masterTurkish

&Save Items
Öğgeleri &Kaydet
2 months ago
User avatar ersen

Translation changed

CopyQ / masterTurkish

Print help for COMMAND or all commands.
CKOMMANDUT veya tüm komutlar için yardımı yazdırın.
2 months ago
User avatar ersen

Translation changed

CopyQ / masterTurkish

Starts or connects to application instance with given session name.
Verilen oturum adıylana sahip uygulama örneğini başlatır veya uygulama örneğineona bağlanır.
2 months ago
User avatar ersen

New translation

CopyQ / masterTurkish

Item Media Type
Öge Ortam Türü
2 months ago
User avatar ersen

Translation changed

CopyQ / masterTurkish

<p>Set media type to <strong>-</strong> (minus character) to ignore files. Any other unknown or hidden files are ignored.</p>
<p>Example: Load <strong>txt</strong> file extension as <strong>text/plain</strong> media type.</p>
<p>Dosyaları yok saymak için ortam türünü <strong>-</strong> (eksi işareti) olarak ayarlayın. Diğer bilinmeyen veya gizli dosyalar yok sayılır.</p>
<p>Örnek: <strong>txt</strong> dosya uzantısını <strong>text/plain</strong> olarak yükleyin.</p>
2 months ago
User avatar ersen

New translation

CopyQ / masterTurkish

<p>Set media type to <strong>-</strong> (minus character) to ignore files. Any other unknown or hidden files are ignored.</p>
<p>Example: Load <strong>txt</strong> file extension as <strong>text/plain</strong> media type.</p>
<p>Dosyaları yok saymak için ortam türünü <strong>-</strong> (eksi işareti) olarak ayarlayın. Diğer bilinmeyen veya gizli dosyalar yok sayılır.</p>
<p>Örnek: <strong>txt</strong> dosya uzantısını <strong>text/plain</strong> olarak yükleyin.
2 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 633 2,829 17,954
Translated 100% 633 2,829 17,954
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Aug. 7, 2020, 9:23 p.m.
Last author Oğuz Ersen

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity