Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
main MIT 542
Project website circuitpython.org
Translation license MIT main
Languages 1
Source strings 836
Source words 4,526
Source characters 26,605
Hosted strings 836
Hosted words 4,526
Hosted characters 26,605
User avatar JonnyBergdahl

Translation changed

CircuitPython / mainSwedish

buffer too small for requested bytes
buffert för liten för begärd längd
yesterday
User avatar JonnyBergdahl

Translation changed

CircuitPython / mainSwedish

Buffer too short by %d bytes
Buffert åär %d bytes för kort
yesterday
User avatar JonnyBergdahl

New translation

CircuitPython / mainSwedish

invalid hostname
Ogiltigt värdnamn
5 days ago
User avatar JonnyBergdahl

New translation

CircuitPython / mainSwedish

buffer too small for requested bytes
buffertför liten för begärd längd
5 days ago
User avatar JonnyBergdahl

New translation

CircuitPython / mainSwedish

Only one color can be transparent at a time
Bara en färg kan vara genomskinlig i taget
5 days ago
User avatar JonnyBergdahl

New translation

CircuitPython / mainSwedish

Hostname must be between 1 and 253 characters
Hostname måste vara mellan 1 och 253 tecken
5 days ago
User avatar None

New string to translate

CircuitPython / mainSwedish

New string to translate 6 days ago
User avatar None

Resource update

CircuitPython / mainSwedish

Resource update 6 days ago
User avatar None

New string to translate

CircuitPython / mainSwedish

New string to translate a week ago
User avatar None

Resource update

CircuitPython / mainSwedish

Resource update a week ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity