Project Translated Words Review Checks Suggestions Comments
master
95.5% 96.7% 3.8% 0.0% 0.0% 1.5% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
10 months ago None Resource update WinCompose/master - Slovak
a year ago Sam Hocevar Resource update WinCompose/master - Slovak
a year ago None Committed changes WinCompose/master - Slovak
a year ago Fuxik Nah New translation WinCompose/master - Slovak
Pri CapsLock vždy písať veľké písmená
a year ago Fuxik Nah New translation WinCompose/master - Slovak
Ak je CapsLock používaný ako kláves Compose, pôvodná funkcia klávesu prestane byť dostupná. Táto funkcia automaticky deaktivuje CapsLock po stlačení klávesu Shift.
a year ago Fuxik Nah New translation WinCompose/master - Slovak
Ak je Caps Lock používaný ako kláves Compose, pôvodná funkcia klávesu prestane byť dostupná. Táto funkcia umožňuje zapnúť Caps Lock súčasným stlačením oboch kláves Shift.
a year ago Fuxik Nah Translation changed WinCompose/master - Slovak
Emulujte Caps Lock napodobíte stlačením obidvoch klávesov Shift
a year ago Fuxik Nah New translation WinCompose/master - Slovak
Aplikácie Microsoft Office niekedy automaticky zmení písmo dokumentu pri zadávaní určitých znakov Unicode. Táto funkcia vloží za problémové znaky neviditeľný znak, ktorý zabráni tomuto správaniu.
a year ago Fuxik Nah New translation WinCompose/master - Slovak
Vkladať nulovú medzeru v aplikáciách Office
a year ago Fuxik Nah New translation WinCompose/master - Slovak
WinCompose sa pokúsi zachovať pôvodnú funkciu klávesay. Napríklad klávesová skratka Alt-Tab bude stále fungovať, hoci Alt sa používa ako kláves Compose.
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year