Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Strings GPL-3.0
Project website https://www.kunzisoft.com/KeepassDX/
Translation license GPL-3.0 Strings
Number of strings 444
Number of words 1,985
Number of characters 12,831
Number of languages 1
Number of source strings 444
Number of source words 1,985
Number of source characters 12,831
User avatar WaldiS

New translation

KeePass DX / StringsPolish

Blocklist that prevents auto filling of web domains
Lista zablokowanych, która uniemożliwia automatyczne wypełnianie aplikacji
yesterday
User avatar WaldiS

New translation

KeePass DX / StringsPolish

Web domain blocklist
Lista zablokowanych domen internetowych
yesterday
User avatar WaldiS

New translation

KeePass DX / StringsPolish

Application blocklist
Lista zablokowanych aplikacji
yesterday
User avatar None

Committed changes

KeePass DX / StringsPolish

Committed changes 11 days ago
User avatar WaldiS

New translation

KeePass DX / StringsPolish

Restart the app containing the form to activate the blocking.
Zrestartuj aplikację zawierającą formularz, aby aktywować blokadę.
13 days ago
User avatar WaldiS

New translation

KeePass DX / StringsPolish

Block autofill
Blokowanie autouzupełniania
13 days ago
User avatar WaldiS

New translation

KeePass DX / StringsPolish

Blocklist that prevents auto filling of apps
Lista zablokowanych, która uniemożliwia automatyczne wypełnianie aplikacji
13 days ago
User avatar WaldiS

Translation changed

KeePass DX / StringsPolish

Automatically suggest search results from the web domain or application ID
Automatyczne sugerowanie wyników wyszukiwania z domeny internetowej lub identyfikatora aplikacji
13 days ago
User avatar WaldiS

New translation

KeePass DX / StringsPolish

Filter
Filtr
13 days ago
User avatar WaldiS

Translation changed

KeePass DX / StringsPolish

Subdomain search
Wyszukajiwanie subdomeny
13 days ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity