Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Translations GPL-3.0 92% 28 231 46
Project website https://phramusca.github.io/JaMuz/
Translation license GPL-3.0 Translations
Number of strings 379
Number of words 1,268
Number of characters 7,648
Number of languages 1
Number of source strings 379
Number of source words 1,268
Number of source characters 7,648
User avatar phramusca

New string to translate

JaMuz / TranslationsNorwegian Bokmål

New string to translate 5 months ago
Resource update 5 months ago
User avatar phramusca

New string to translate

JaMuz / TranslationsNorwegian Bokmål

New string to translate 5 months ago
Resource update 5 months ago
User avatar None

Committed changes

JaMuz / TranslationsNorwegian Bokmål

Committed changes 11 months ago
=> Manual ("{0}")…
=> Manual ("{0}")…
11 months ago
Match is original, cannot check.
Treffet er ikke originalt, kan ikke sjekke.
11 months ago
Not the same number of tracks (match vs tags).
Ikke samme antall spor (samsvar vs. etiketter).
11 months ago
Not the same number of tracks (match vs tags).
Ikke samme antall spor (samsvar vs. etiketter).
11 months ago
<html>When checked, no source will be updated.</html>
<html>Når valg, vil ikke kilden oppdateres</html>
11 months ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity