Engagera dig i Remmina

Hej, och tack för visat intresseRemmina översätts med Weblate, ett webbverktyg designat för att underlätta översättning för både utvecklare och översättare.

1 018

Strängar

74

Språk

64,8%

Översatt

Översättningsprojektet för Remmina har för närvarande 1 018 strängar för översättning och är 64,8% klart. Om du vill bidra till översättningen av Remmina måste du registrera dig på den här servern. Då du aktiverat ditt konto kan du fortsätta till översättningarna.

Registrera Översätt Svenska i Remmina