Translation Information

Project website www.dyne.org/software/tomb
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v3.0 only
Source code repository https://github.com/dyne/tomb
Repository branch master
Last remote commit docker tomb wrapper included in extras 285f3c3
Jaromil authored yesterday
Weblate repository https://hosted.weblate.org/git/tomb/tomb/
Filemask extras/translations/*.po
Translation file extras/translations/sv.po
User avatar None

Committed changes

Tomb / tombSwedish

Committed changes a year ago
User avatar mattiasmun

Translation changed

Tomb / tombSwedish

The create command is deprecated, please use dig, forge and lock instead.
#msgid "Skapa kommandot är föråldrat, använd gräv, smedja och lås istället.
a year ago
User avatar mattiasmun

Translation changed

Tomb / tombSwedish

Cannot generate encryption key.
Kan ej skapa en kodad inte generera en krypteringsnyckel.
a year ago
User avatar mattiasmun

Translation changed

Tomb / tombSwedish

Please try -h for help.
Prova att använda -h för hjälp.
a year ago
User avatar mattiasmun

Translation changed

Tomb / tombSwedish

This operation takes time, keep using this computer on other tasks,
Denna åtgärden tar tid, fortsätt att använda enheten för andra uppgifter.,
a year ago
User avatar mattiasmun

Translation changed

Tomb / tombSwedish

Cannot generate encryption key.
Kan ej skapa en kodad nyckel.
a year ago
User avatar mattiasmun

Translation changed

Tomb / tombSwedish

Wrong argument for --kdf: must be an integer number (iteration seconds).
Felaktiga argument för --kdf: måste vara ett heltal (antal sekunder att iterera).
a year ago
User avatar mattiasmun

Translation changed

Tomb / tombSwedish

Your passphrase was successfully updated.
Ditt lösenord är uppdaterat.
a year ago
User avatar mattiasmun

Translation changed

Tomb / tombSwedish

Password OK.
Lösenord OK.
a year ago
User avatar mattiasmun

Translation changed

Tomb / tombSwedish

Key is valid.
Nyckeln är giltig.
a year ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 288 2,185 12,980
Translated 95% 274 2,058 12,189
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Oct. 17, 2019, 12:46 p.m.
Last author Mattias Münster

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity