Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Strings Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0 90% 94 477 118 2 2
Project website https://github.com/Sparker0i/Weather
Translation license GPL-3.0 Strings
Number of strings 1,023
Number of words 4,235
Number of characters 23,301
Number of languages 11
Number of source strings 93
Number of source words 385
Number of source characters 2,118
Language Translated Strings of total Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Dutch 4
English 93
French
German 1 2 2
Kabyle
Norwegian Bokmål 86% 86% 13 126 14
Polish
Slovak 84% 84% 14 82 2
Swedish 1
Turkish
Ukrainian 27% 27% 67 269 3
User avatar None

Committed changes

Simple Weather / StringsTurkish

Committed changes 3 weeks ago
User avatar ersen

Translation changed

Simple Weather / StringsTurkish

Choose an app
Bir uygulamayı seçin
3 weeks ago
User avatar ersen

Translation changed

Simple Weather / StringsTurkish

Enter city name
Şehir adı girin
3 weeks ago
User avatar ersen

Translation changed

Simple Weather / StringsTurkish

Add City
Şehir Ekle
3 weeks ago
User avatar ersen

Translation changed

Simple Weather / StringsTurkish

Enter City
Şehir Girin
3 weeks ago
User avatar ersen

Translation changed

Simple Weather / StringsTurkish

Enable GPS
GPS Etkinleştir
3 weeks ago
User avatar ersen

Translation changed

Simple Weather / StringsTurkish

City Not Found
Şehir Bulunamadı
3 weeks ago
User avatar ersen

New contributor

Simple Weather / StringsTurkish

New contributor 3 weeks ago
User avatar None

Committed changes

Simple Weather / StringsPolish

Committed changes a month ago
User avatar chipolade

New translation

Simple Weather / StringsPolish

You can enter your own custom OpenWeatherMap API key, and help reduce the load from my API Key.

BEWARE: Entering a wrong API key may result in unwanted actions. Do this at your own risk.
Możesz wprowadzić własny niestandardowy klucz API OpenWeatherMap i zmniejszyć obciążenie mojego klucza API.

UWAŻAJ NGA: Wprowadzenie nieprawidłowłaściwego klucza API może spowodować niepożądane działania. Róbobisz to na własne ryzyko.
2 months ago
Browse all project changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity