Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Translations GPL-3.0 86% 378 1,447 8
Project website scarpetta.eu/pdfmixtool
Translation license GPL-3.0 Translations
Number of strings 2,772
Number of words 9,216
Number of characters 55,602
Number of languages 18
Number of source strings 154
Number of source words 512
Number of source characters 3,089
Language Translated Strings of total Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Catalan
Croatian
Czech 52% 52% 73 280
Dutch 1
English 6
French
German
Indonesian 49% 49% 78 378 1
Italian
Japanese
Norwegian Bokmål 48% 48% 79 287
Polish 3% 3% 148 502
Portuguese
Portuguese (Brazil)
Russian
Spanish
Swedish
Turkish
User avatar None

Received repository notification

PDF Mix Tool / Translations

GitLab: https://gitlab.com/scarpetta/pdfmixtool, master 5 days ago
User avatar None

Pushed changes

PDF Mix Tool / Translations

Pushed changes 5 days ago
User avatar ersen

Translation changed

PDF Mix Tool / TranslationsTurkish

<p>Output pages of file <b>%1</b> are badly formatted. Please make sure you complied with the following rules:</p><ul><li>intervals of pages must be written indicating the first page and the last page separated by a dash (e.g. "1-5");</li><li>single pages and intervals of pages must be separated by spaces, commas or both (e.g. "1, 2, 3, 5-10" or "1 2 3 5-10");</li><li>all pages and intervals of pages must be between 1 and the number of pages of the PDF file;</li><li>only numbers, spaces, commas and dashes can be used. All other characters are not allowed.</li></ul>
<p>Dosya<b>%1</b> dosyasının çıktı sayfaları %<b>%1</b> kötühatalı biçimlendirilmiş. Lütfen aşağıdakişu kurallara uyduğunuzdan emin olun:</p><ul><li>sayfa aralıkları, ilk sayfayı ve son sayfayı bir çizgiyle ayrılmış olarak belirteretire ile ayırarak yazılmalıdır. (örn. "1-5"</li>); <li>tek sayfalar ve sayfaların aralıkları boşluklar, virgüller veya her ikisi iyle ayrılmalıdır (örn. "1, 2, 3, 5-10" veya "1 2 3 5-10"</li>); <li>tüm sayfalar ve sayfaların aralıkları 1 ile PDF dosyasının sayfa sayısı arasında olmalıdır;</li> <li> sadece sayılar, boşluklar, virgüller ve tirekısa çizgiler kullanılabilir. Diğer tümhiçbir karakterlere izin verilmiyorez.</li></ul>
6 days ago
User avatar ersen

Translation changed

PDF Mix Tool / TranslationsTurkish

Save PDF file
PDF dosyaysını kaydet
6 days ago
User avatar ersen

Translation changed

PDF Mix Tool / TranslationsTurkish

PDF files (*.pdf)
PDF dosyaları (*.pdf)
6 days ago
User avatar ersen

Translation changed

PDF Mix Tool / TranslationsTurkish

Open PDF file…
PDF dosya aç…
6 days ago
User avatar ersen

Translation changed

PDF Mix Tool / TranslationsTurkish

Multiple files
ÇokluBirden çok dosya
6 days ago
User avatar ersen

Translation changed

PDF Mix Tool / TranslationsTurkish

Main toolbar
Ana Aaraç Ççubuğu
6 days ago
User avatar ersen

Translation changed

PDF Mix Tool / TranslationsTurkish

Select one or more PDF files to open
Açmak için bir veya daha fazla PDF dosya seçin
6 days ago
User avatar ersen

Translation changed

PDF Mix Tool / TranslationsTurkish

No rotation
Döndürme yok
6 days ago
Browse all project changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity