Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
LosslessCut MIT 63% 1,134 7,006 156 15 4
Project website https://mifi.no/losslesscut/
Instructions for translators

To get context, you may need to look at the code

Translation license MIT LosslessCut
Number of strings 3,072
Number of words 17,616
Number of characters 101,568
Number of languages 12
Number of source strings 256
Number of source words 1,468
Number of source characters 8,464
User avatar None

Pushed changes

LosslessCut / LosslessCut

Pushed changes 2 weeks ago
User avatar WaldiS

New translation

LosslessCut / LosslessCutPolish

Instead of video apparently starting at 0, you can offset by a specified value. This only applies to the preview inside LosslessCut and does not modify the file in any way. Useful for viewing/cutting videos according to timecodes)
Zamiast wideo najwyraźniej zaczynającego się od 0, możesz przesunąć o określoną wartość. Dotyczy to tylko podglądu w LosslessCut i nie modyfikuje w żaden sposób pliku. Przydatne do przeglądania/przycinania filmów według kodów czasowych)
2 weeks ago
User avatar WaldiS

New translation

LosslessCut / LosslessCutPolish

Tracks
Ścieżki
2 weeks ago
User avatar WaldiS

New translation

LosslessCut / LosslessCutPolish

When tracks have different lengths, do you want to make the output file as long as the longest or the shortest track?
Jeśli ścieżki mają różne długości, czy chcesz, aby plik wyjściowy był najdłuższy czy najkrótszy?
2 weeks ago
User avatar WaldiS

New translation

LosslessCut / LosslessCutPolish

Bitrate
Bitrate
2 weeks ago
User avatar WaldiS

New translation

LosslessCut / LosslessCutPolish

Tag
Tag
2 weeks ago
User avatar WaldiS

New translation

LosslessCut / LosslessCutPolish

(data tracks such as GoPro GPS, telemetry etc. are not copied over by default because ffmpeg cannot cut them, thus they will cause the media duration to stay the same after cutting video/audio)
(ścieżki danych, takie jak GoPro GPS, telemetria itp. nie są domyślnie kopiowane, ponieważ ffmpeg nie może ich wyciąć, więc spowoduje, że czas trwania multimediów pozostanie taki sam po wycięciu wideo/audio)
2 weeks ago
User avatar WaldiS

New translation

LosslessCut / LosslessCutPolish

The video inside segments will be discarded, while the video surrounding them will be kept.
Film wewnątrz segmentów zostanie odrzucony, a otaczające je nagranie wideo zostanie zachowane.
2 weeks ago
User avatar WaldiS

Translation changed

LosslessCut / LosslessCutPolish

The last executed ffmpeg commands will show up here after you run operations. You can copy them to clipboard and modify them to your needs before running on your command line.
Ostatnie wykonane polecenia ffmpeg pojawią się tutaj po uruchomieniu operacji. Możesz je skopiować do schowka i zmodyfikować do swoich potrzeb przed uruchomieniem w terminalu tekstowymlinii poleceń.
2 weeks ago
User avatar WaldiS

Marked for edit

LosslessCut / LosslessCutPolish

Output actions
Działania wyjściowe
2 weeks ago
Browse all project changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity