Language Translated Words Review Checks Suggestions
Arabic
77.7% 65.2% 0.0% 0 0 Translate
Basque
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Belarusian
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Belarusian (latin)
1.0% 0.9% 0.0% 0 0 Translate
Catalan
100.0% 100.0% 0.0% 2 0 Translate
Chinese (Simplified)
100.0% 100.0% 0.0% 0 2 Translate
Czech
93.9% 92.1% 0.0% 3 0 Translate
Dutch
100.0% 100.0% 0.0% 4 0 Translate
English source
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
French
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
German
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Greek
100.0% 100.0% 0.0% 7 0 Translate
Hungarian
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Italian
100.0% 100.0% 0.0% 5 0 Translate
Japanese
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Norwegian Bokmål (nb_NO)
90.9% 85.6% 0.0% 1 0 Translate
Nyanja
100.0% 100.0% 100.0% 15 0 Translate
Polish
91.9% 92.1% 0.0% 3 0 Translate
Portuguese (Brazil)
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Russian
91.9% 92.1% 0.0% 0 6 Translate
Spanish
100.0% 100.0% 0.0% 2 0 Translate
Swahili
100.0% 100.0% 100.0% 15 0 Translate
Turkish
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Vietnamese
84.8% 85.1% 0.0% 3 0 Translate

- Good translations
- Translations with failing checks
- Fuzzy translations

Project website https://github.com/qqq3/good-weather
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Suggestions to improve translation can be given.
  • Any authenticated users can contribute.
Translation license GPL-3.0+
Repository https://github.com/qqq3/good-weather.git
Repository branch master a78d257
Repository with Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/good-weather/strings/
Number of strings 2376
Number of words 5184
Number of languages 24
Number of source strings 99
Number of source words 216
When User Action Translation
15 hours ago Trần Lục Long Tính New translation Good Weather/Strings - Vietnamese
Xin vui lòng khởi động lại ứng dụng để áp dụng cài đặt mới
15 hours ago Trần Lục Long Tính New translation Good Weather/Strings - Vietnamese
Bạn phải cấp quyền truy cập địa điểm
15 hours ago Trần Lục Long Tính New translation Good Weather/Strings - Vietnamese
Vị trí cho phép đã được cấp
15 hours ago Trần Lục Long Tính New translation Good Weather/Strings - Vietnamese
Quyền không được cấp !
15 hours ago Trần Lục Long Tính New translation Good Weather/Strings - Vietnamese
Bật ví trí để xác định thành phố hiện tại
15 hours ago Trần Lục Long Tính New translation Good Weather/Strings - Vietnamese
Biểu tượng thời tiết hiện tại
15 hours ago Trần Lục Long Tính New translation Good Weather/Strings - Vietnamese
Tuyết
15 hours ago Trần Lục Long Tính New translation Good Weather/Strings - Vietnamese
Mưa
15 hours ago Trần Lục Long Tính New translation Good Weather/Strings - Vietnamese
Gió
15 hours ago Trần Lục Long Tính New translation Good Weather/Strings - Vietnamese
Nhiệt độ
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year