Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Strings 86.2% 85.5% 0.9% 3.2% 0.3% 0.9%
Project website https://github.com/malah-code/Android-Open-Radio
Translation license MIT
Number of strings 2574
Number of words 20790
Number of characters 128757
Number of languages 22
Number of source strings 117
Number of source words 945
Number of source characters 5853
Language Strings Strings of total Words Words of total Needs editing Checks Suggestions Comments
Arabic (Algeria) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.9% 0.9%
Basque 96.6% 96.6% 83.8% 83.8% 2.6% 1.7% 0.0% 0.9%
Catalan 98.3% 98.3% 99.2% 99.2% 1.7% 2.6% 0.0% 0.9%
Chinese (Simplified) 99.1% 99.1% 99.6% 99.6% 0.9% 6.0% 0.9% 0.9%
Chinese (Traditional) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.9% 0.9%
Dutch 98.3% 98.3% 99.2% 99.2% 1.7% 1.7% 0.0% 0.9%
English 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.9%
French 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.9%
Galician 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.9%
German 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.9%
Japanese 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.9%
Kabyle 14.5% 14.5% 4.6% 4.6% 1.7% 1.7% 0.0% 0.9%
Norwegian Bokmål 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.9%
Polish 98.3% 98.3% 99.2% 99.2% 1.7% 1.7% 0.0% 0.9%
Portuguese (Brazil) 98.3% 98.3% 99.2% 99.2% 1.7% 2.6% 0.0% 0.9%
Russian 98.3% 98.3% 99.2% 99.2% 1.7% 0.0% 0.0% 0.9%
Serbian 98.3% 98.3% 99.2% 99.2% 1.7% 1.7% 0.0% 0.9%
Slovenian 98.3% 98.3% 99.2% 99.2% 1.7% 47.0% 3.4% 0.9%
Spanish 98.3% 98.3% 99.2% 99.2% 1.7% 3.4% 0.9% 0.9%
Swedish 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.9%
Turkish 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.9% 0.9%
Ukrainian 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.9%
When User Action Detail Object
3 weeks ago None Committed changes Android-Open-Radio/Strings - Swedish
3 weeks ago mattiasmun New translation Android-Open-Radio/Strings - Swedish
Det finns inget att ställa in ;). Transistor är en mycket enkel app. Beroende på din synvinkel är enkelt antingen bra eller dålig.
3 weeks ago mattiasmun New translation Android-Open-Radio/Strings - Swedish
Varför finns det inga inställningar i Transistor?
3 weeks ago mattiasmun New translation Android-Open-Radio/Strings - Swedish
Transistor har stöd för funktionen Auto Backup i Android 6. Radiostationer säkerhetskopieras alltid till ditt Google-konto och kommer att återställas vid ominstallation. På enheter som körs på äldre versioner av Android måste du manuellt spara och återställa /Android/data/{{Application-Name}}/files/ Collection mapp och //data/data/{{Application-Name}}/databases/ mapp.
3 weeks ago mattiasmun New translation Android-Open-Radio/Strings - Swedish
Hur säkerhetskopierar jag och överför mina radiostationer?
3 weeks ago mattiasmun New translation Android-Open-Radio/Strings - Swedish
Transistor sparar sin lista över stationer i en databas och lagrar bildfiler på din enhets externa lagring. Filerna lagras i /Android/data/{{Application-Name}}/files/Collection.
3 weeks ago mattiasmun New translation Android-Open-Radio/Strings - Swedish
Var lagrar Transistor sina stationer?
3 weeks ago mattiasmun New translation Android-Open-Radio/Strings - Swedish
Hur byter man namn på eller tar bort en station?
3 weeks ago mattiasmun New translation Android-Open-Radio/Strings - Swedish
Hur placerar man en stationsgenväg på startskärmen?
3 weeks ago mattiasmun Translation changed Android-Open-Radio/Strings - Swedish
Hur man startar man vilotimern?
Browse all project changes

Activity in last 30 days

Activity in last year