Engagera dig i World-Weather

Hej, och tack för visat intresseWorld-Weather översätts med Weblate, ett webbverktyg designat för att underlätta översättning för både utvecklare och översättare.

273

Strängar

24

Språk

0,0%

Översatt

Översättningsprojektet för World-Weather har för närvarande 273 strängar för översättning och är 0,0% klart. Om du vill bidra till översättningen av World-Weather måste du registrera dig på den här servern. Då du aktiverat ditt konto kan du fortsätta till översättningarna.

Registrera Översätt Visa projektspråk