Bli med i Unplayer!

Hei, og takk for din interesse!

Unplayer blir oversatt med Weblate, et nettverktøy som er utviklet for å lette oversettelsesarbeidet både for utviklere og oversettere.

Oversettelsesprosjekt for Unplayer til bokmål inneholder for tiden 123 strenger til oversettelse, og er 63.4% komplett.

Hvis du kunne tenke deg å bidra til oversettelsen av Unplayer, trenger du å registrere deg på denne tjeneren.

Når du har aktivert kontoen din, er det bare å fortsette til oversettelsesseksjonen.