Engagera dig i Unknown Horizons.

Hej, och tack för visat intresse.

Unknown Horizons översätts med Weblate, ett webbverktyg designat för att underlätta översättning för både utvecklare och översättare.

Översättningsprojektet för Unknown Horizons till svenska har för närvarande 1162 strängar för översättning och är 86.3% klart.

Om du vill bidra till översättningen av Unknown Horizons måste du registrera dig på den här servern.

Då du aktiverat ditt konto kan du fortsätta till översättningarna.

Registrera Översätt