Engagera dig i Unknown Horizons!

Hej, och tack för visat intresse!

Unknown Horizons översätts med Weblate, ett webbverktyg designat för att underlätta översättning för både utvecklare och översättare.

Översättningsprojektet för Unknown Horizons till svenska har för närvarande 1142 strängar för översättning och är 80.6% klart.

Om du vill bidra till översättningen av Unknown Horizons måste du registrera dig på den här servern.

Då du aktiverat ditt konto kan du fortsätta till översättningsavdelningen.