Engagera dig i Simple Weather.

Hej, och tack för visat intresse.

Simple Weather översätts med Weblate, ett webbverktyg designat för att underlätta översättning för både utvecklare och översättare.

Översättningsprojektet för Simple Weather till svenska har för närvarande 93 strängar för översättning och är 71.0% klart.

Om du vill bidra till översättningen av Simple Weather måste du registrera dig på den här servern.

Då du aktiverat ditt konto kan du fortsätta till översättningarna.

Registrera Översätt