Engagera dig i OpenRefine

Hej, och tack för visat intresseOpenRefine översätts med Weblate, ett webbverktyg designat för att underlätta översättning för både utvecklare och översättare.

1 601

Strängar

43

Språk

42,4%

Översatt

Översättningsprojektet för OpenRefine har för närvarande 1 601 strängar för översättning och är 42,4% klart. Om du vill bidra till översättningen av OpenRefine måste du registrera dig på den här servern. Då du aktiverat ditt konto kan du fortsätta till översättningarna.

Registrera Översätt Svenska i OpenRefine