Get involved in Lexica

Hello & thank you for your interest — „Lexica“ се превежда чрез Weblate — уеб приложение, проектирано да улесни процеса на превод както за разработчиците, така и за преводачите.

71

Strings

20

Languages

83,0%

Преведено

The translation project for Lexica into Български currently contains 71 strings for translation and is 53,5% complete. Ако искате да помогнете за превода на „Lexica“, ще трябва да се регистрирате на този сървър. След като активирате акаунта си, преминете към раздела за превод.

Регистрация Превод View project languages