Engagera dig i Commons App.

Hej, och tack för visat intresse.

Commons App översätts med Weblate, ett webbverktyg designat för att underlätta översättning för både utvecklare och översättare.

Översättningsprojektet för Commons App till svenska har för närvarande 124 strängar för översättning och är 97.6% klart.

Om du vill bidra till översättningen av Commons App måste du registrera dig på den här servern.

Då du aktiverat ditt konto kan du fortsätta till översättningarna.

Registrera Översätt