Engagera dig i 3DStris

Hej, och tack för visat intresse3DStris översätts med Weblate, ett webbverktyg designat för att underlätta översättning för både utvecklare och översättare.

54

Strängar

38

Språk

100,0%

Översatt

Översättningsprojektet för 3DStris har för närvarande 54 strängar för översättning och är 100,0% klart. Om du vill bidra till översättningen av 3DStris måste du registrera dig på den här servern. Då du aktiverat ditt konto kan du fortsätta till översättningarna.

Registrera Översätt Svenska i 3DStris