Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Android AGPL-3.0 88% 8 214 8
Project website github.com/sschueller/easyrepost
Translation license AGPL-3.0 Android
Languages 1
Source strings 67
Source words 435
Source characters 2,555
Hosted strings 67
Hosted words 435
Hosted characters 2,555
Click {fa-instagram} above and find a photo or video you want to download in Instagram.

In Instagram click {fa-ellipsis-v} on the top right of the photo/video you want to download/repost and select 'Share to.'. Then select Easy Repost from the list.

For help click on the {fa-question} above.
Klikk på {fa-instagram} ovenfor og finn et bilde eller en video du ønsker å laste ned på Instagram.

I Instagram klikker du {fa-ellipsis-v} øverst til høyre for bildet/videoen du ønsker å laste ned/reposte og velger så «Del til». Velg så «Easy Repost» fra listen.

For hjelp, klikk på {fa-question} ovenfor.
a month ago
User avatar kingu

Translation changed

Easyrepost / AndroidNorwegian Bokmål

Click {fa-instagram} above and find a photo or video you want to download in Instagram.

In Instagram click {fa-ellipsis-v} on the top right of the photo/video you want to download/repost and select 'Share to.'. Then select Easy Repost from the list.

For help click on the {fa-question} above.
Klikk på {fa-instagram} ovenfor og finn et bilde eller en video du ønsker å laste ned på Instagram.

I Instagram klikker du {fa-ellipsis-v} øverst til høyre for bildet/videoen du ønsker å laste ned/reposte og velger så «Del til». Velg så «Easy Repost» fra listen.

For hjelp, klikk på {fa-question} ovenfor.
a month ago
Click {fa-instagram} above and find a photo or video you want to download in Instagram.

In Instagram click {fa-ellipsis-v} on the top right of the photo/video you want to download/repost and select 'Share to.'. Then select Easy Repost from the list.

For help click on the {fa-question} above.
Klikk
a month ago
This image already exists on this device. Please remove it to download it again.
Dette bildet finnes allerede på denne enheten. Fjern det og last det ned igjen.
a month ago
This will delete all data easy repost has captured. Photos and videos on device will not be deleted. They will only be remove from this app.
Dette vil slette all data Easy Repost har samlet. Bilder og videoer på enheten vil ikke bli slettet. De vil kun bli fjernet fra dette programmet.
a month ago
This will delete all data easy repost has captured. Photos and videos on device will not be deleted. They will only be remove from this app.
Dette vil slette all data Easy Repost har samlet. Bilder og videoer på enheten vil ikke bli slettet. De vil kun bli fjernet fra dette programmet.
a month ago
Once you have adjusted the Photo or Video you can also add back the Caption. Press and Hold on the caption field, then tap on Paste.
Når du har justert bildet eller videoen, kan du også legge tilbake underteksten. Trykk hold på undertekstfeltet, og trykk så «Lim inn».
a month ago
Click Share to… and select this App.
Klikk «Del til …» og velg dette programmet.
a month ago
You will now receive a notification on which you can click to Repost. Optionally you can also repost from within the Easy Repost App. All media is also downloaded to your device in the instarepost folder.
Du vil nå motta en merknad du kan klikke for å reposte. Alternativt kan du også reposte fra Easy Repost-programmet. Alle media lastes også ned til din enhet i Instarepost-mappen.
a month ago
You will now receive a notification on which you can click to Repost. Optionally you can also repost from within the Easy Repost App. All media is also downloaded to your device in the instarepost folder.
Du vil nå motta en merknad du kan klikke for å reposte. Alternativt kan du også reposte fra Easy Repost-programmet. Alle media lastes også ned til din enhet i Instarepost-mappen.
a month ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity