Engagera dig i OpenBikeSharing.

Hej, och tack för visat intresse.

OpenBikeSharing översätts med Weblate, ett webbverktyg designat för att underlätta översättning för både utvecklare och översättare.

Översättningsprojektet för OpenBikeSharing till svenska har för närvarande 61 strängar för översättning och är 100.0% klart.

Om du vill bidra till översättningen av OpenBikeSharing måste du registrera dig på den här servern.

Då du aktiverat ditt konto kan du fortsätta till översättningarna.

Registrera Översätt