Engagera dig i FeedReader.

Hej, och tack för visat intresse.

FeedReader översätts med Weblate, ett webbverktyg designat för att underlätta översättning för både utvecklare och översättare.

Översättningsprojektet för FeedReader till svenska har för närvarande 221 strängar för översättning och är 84.2% klart.

Om du vill bidra till översättningen av FeedReader måste du registrera dig på den här servern.

Då du aktiverat ditt konto kan du fortsätta till översättningarna.

Registrera Översätt