Engagera dig i Eventum.

Hej, och tack för visat intresse.

Eventum översätts med Weblate, ett webbverktyg designat för att underlätta översättning för både utvecklare och översättare.

Översättningsprojektet för Eventum till svenska har för närvarande 2003 strängar för översättning och är 0.1% klart.

Om du vill bidra till översättningen av Eventum måste du registrera dig på den här servern.

Då du aktiverat ditt konto kan du fortsätta till översättningarna.

Registrera Översätt