Engagera dig i EasySSH.

Hej, och tack för visat intresse.

EasySSH översätts med Weblate, ett webbverktyg designat för att underlätta översättning för både utvecklare och översättare.

Översättningsprojektet för EasySSH till svenska har för närvarande 60 strängar för översättning och är 76.7% klart.

Om du vill bidra till översättningen av EasySSH måste du registrera dig på den här servern.

Då du aktiverat ditt konto kan du fortsätta till översättningarna.

Registrera Översätt