Engagera dig i BridgeClock

Hej, och tack för visat intresseBridgeClock översätts med Weblate, ett webbverktyg designat för att underlätta översättning för både utvecklare och översättare.

51

Strängar

18

Språk

100,0%

Översatt

Översättningsprojektet för BridgeClock har för närvarande 51 strängar för översättning och är 100,0% klart. Om du vill bidra till översättningen av BridgeClock måste du registrera dig på den här servern. Då du aktiverat ditt konto kan du fortsätta till översättningarna.

Registrera Översätt Svenska i BridgeClock