Engagera dig i Android IMSI-Catcher Detector.

Hej, och tack för visat intresse.

Android IMSI-Catcher Detector översätts med Weblate, ett webbverktyg designat för att underlätta översättning för både utvecklare och översättare.

Översättningsprojektet för Android IMSI-Catcher Detector till svenska har för närvarande 298 strängar för översättning och är 65.1% klart.

Om du vill bidra till översättningen av Android IMSI-Catcher Detector måste du registrera dig på den här servern.

Då du aktiverat ditt konto kan du fortsätta till översättningarna.

Registrera Översätt