Translation components API.

See the Weblate's Web API documentation for detailed description of the API.

GET /api/translations/turris/reforis-storage-plugin/cs/units/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, POST, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 41,
  "next": "https://hosted.weblate.org/api/translations/turris/reforis-storage-plugin/cs/units/?format=api&page=2",
  "previous": null,
  "results": [
    {
      "translation": "https://hosted.weblate.org/api/translations/turris/reforis-storage-plugin/cs/?format=api",
      "source": [
        "Storage"
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "Uložiště"
      ],
      "id_hash": 3513737332391145162,
      "content_hash": 3513737332391145162,
      "location": "js/src/app.js:12, js/src/storage/Storage.js:81",
      "context": "",
      "note": "",
      "flags": "",
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 1,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 1,
      "source_unit": "https://hosted.weblate.org/api/units/28293470/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 28293507,
      "web_url": "https://hosted.weblate.org/translate/turris/reforis-storage-plugin/cs/?checksum=b0c34d7cbb33eeca",
      "url": "https://hosted.weblate.org/api/units/28293507/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": "",
      "pending": false,
      "timestamp": "2021-02-03T17:59:10.965279+01:00"
    },
    {
      "translation": "https://hosted.weblate.org/api/translations/turris/reforis-storage-plugin/cs/?format=api",
      "source": [
        "Formatting"
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "Formátování"
      ],
      "id_hash": 8794399860956589110,
      "content_hash": 8794399860956589110,
      "location": "js/src/storage/constants.js:15",
      "context": "",
      "note": "",
      "flags": "",
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 7,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 1,
      "source_unit": "https://hosted.weblate.org/api/units/28293476/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 28293513,
      "web_url": "https://hosted.weblate.org/translate/turris/reforis-storage-plugin/cs/?checksum=fa0bfc142d0fec36",
      "url": "https://hosted.weblate.org/api/units/28293513/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": "",
      "pending": false,
      "timestamp": "2021-02-03T17:59:10.997222+01:00"
    },
    {
      "translation": "https://hosted.weblate.org/api/translations/turris/reforis-storage-plugin/cs/?format=api",
      "source": [
        "Growing"
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "Zvětšování"
      ],
      "id_hash": -7374442818235005364,
      "content_hash": -7374442818235005364,
      "location": "js/src/storage/constants.js:16",
      "context": "",
      "note": "",
      "flags": "",
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 8,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 1,
      "source_unit": "https://hosted.weblate.org/api/units/28293477/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 28293514,
      "web_url": "https://hosted.weblate.org/translate/turris/reforis-storage-plugin/cs/?checksum=19a8b7540aac064c",
      "url": "https://hosted.weblate.org/api/units/28293514/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": "",
      "pending": false,
      "timestamp": "2021-02-03T17:59:11.000838+01:00"
    },
    {
      "translation": "https://hosted.weblate.org/api/translations/turris/reforis-storage-plugin/cs/?format=api",
      "source": [
        "Shrinking"
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "Zmenšování"
      ],
      "id_hash": -5980943114597050341,
      "content_hash": -5980943114597050341,
      "location": "js/src/storage/constants.js:17",
      "context": "",
      "note": "",
      "flags": "",
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 9,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 1,
      "source_unit": "https://hosted.weblate.org/api/units/28293478/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 28293515,
      "web_url": "https://hosted.weblate.org/translate/turris/reforis-storage-plugin/cs/?checksum=2cff6becf89fd81b",
      "url": "https://hosted.weblate.org/api/units/28293515/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": "",
      "pending": false,
      "timestamp": "2021-02-03T17:59:11.004130+01:00"
    },
    {
      "translation": "https://hosted.weblate.org/api/translations/turris/reforis-storage-plugin/cs/?format=api",
      "source": [
        "Balancing"
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "Vyvažování"
      ],
      "id_hash": 8455996338145438208,
      "content_hash": 8455996338145438208,
      "location": "js/src/storage/constants.js:18",
      "context": "",
      "note": "",
      "flags": "",
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 10,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 1,
      "source_unit": "https://hosted.weblate.org/api/units/28293479/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 28293516,
      "web_url": "https://hosted.weblate.org/translate/turris/reforis-storage-plugin/cs/?checksum=f559bbde2529aa00",
      "url": "https://hosted.weblate.org/api/units/28293516/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": "",
      "pending": false,
      "timestamp": "2021-02-03T17:59:11.007004+01:00"
    },
    {
      "translation": "https://hosted.weblate.org/api/translations/turris/reforis-storage-plugin/cs/?format=api",
      "source": [
        "\nYou are adding the first drive, then you'll get notification and you will be asked to reboot. On the reboot data will be\nmoved from old drive to the new one. This can take some time so your next reboot will take longer. \n"
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "\nPřidáváte první disk, přijde vám potom notifikace a budete požádání o restart zařízení. Při tomto restartu budou\ndata přesunuta z původního disku na nový. To může nějaký čas trvat, proto bude příští restart delší než obvykle. \n"
      ],
      "id_hash": -6581242413264812746,
      "content_hash": -6581242413264812746,
      "location": "js/src/storage/Drives/ConfirmationModal.js:19",
      "context": "",
      "note": "",
      "flags": "",
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 11,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 43,
      "source_unit": "https://hosted.weblate.org/api/units/28293480/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 28293517,
      "web_url": "https://hosted.weblate.org/translate/turris/reforis-storage-plugin/cs/?checksum=24aabae4e09dc536",
      "url": "https://hosted.weblate.org/api/units/28293517/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": "",
      "pending": false,
      "timestamp": "2021-02-03T17:59:11.009725+01:00"
    },
    {
      "translation": "https://hosted.weblate.org/api/translations/turris/reforis-storage-plugin/cs/?format=api",
      "source": [
        "\nAre you sure you want to proceed? Newly selected drive(s) will be formatted and you will loose all the data on it.\n${firstDriveMessage}\nAre you sure you want to continue?\n          "
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "\nOpravdu to chcete provést? Nově vybraný disk (nebo více disků) bude zformátován a přijdete o všechna data, která na něm jsou. \n${firstDriveMessage}\nOpravdu chcete pokračovat?\n          "
      ],
      "id_hash": 6814883964710326744,
      "content_hash": 6814883964710326744,
      "location": "js/src/storage/Drives/ConfirmationModal.js:36",
      "context": "",
      "note": "",
      "flags": "",
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 13,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 30,
      "source_unit": "https://hosted.weblate.org/api/units/28293482/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 28293519,
      "web_url": "https://hosted.weblate.org/translate/turris/reforis-storage-plugin/cs/?checksum=de9354dbee1091d8",
      "url": "https://hosted.weblate.org/api/units/28293519/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": "",
      "pending": false,
      "timestamp": "2021-02-03T17:59:11.019416+01:00"
    },
    {
      "translation": "https://hosted.weblate.org/api/translations/turris/reforis-storage-plugin/cs/?format=api",
      "source": [
        "Cancel"
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "Storno"
      ],
      "id_hash": -1960190533049050356,
      "content_hash": -1960190533049050356,
      "location": "js/src/storage/Drives/ConfirmationModal.js:44",
      "context": "",
      "note": "",
      "flags": "",
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 14,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 1,
      "source_unit": "https://hosted.weblate.org/api/units/28293483/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 28293520,
      "web_url": "https://hosted.weblate.org/translate/turris/reforis-storage-plugin/cs/?checksum=64cc011881871b0c",
      "url": "https://hosted.weblate.org/api/units/28293520/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": "",
      "pending": false,
      "timestamp": "2021-02-03T17:59:11.023491+01:00"
    },
    {
      "translation": "https://hosted.weblate.org/api/translations/turris/reforis-storage-plugin/cs/?format=api",
      "source": [
        "Continue"
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "Pokračovat"
      ],
      "id_hash": -3687775868557464410,
      "content_hash": -3687775868557464410,
      "location": "js/src/storage/Drives/ConfirmationModal.js:46",
      "context": "",
      "note": "",
      "flags": "",
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 15,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 1,
      "source_unit": "https://hosted.weblate.org/api/units/28293484/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 28293521,
      "web_url": "https://hosted.weblate.org/translate/turris/reforis-storage-plugin/cs/?checksum=4cd26362df5feca6",
      "url": "https://hosted.weblate.org/api/units/28293521/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": "",
      "pending": false,
      "timestamp": "2021-02-03T17:59:11.027176+01:00"
    },
    {
      "translation": "https://hosted.weblate.org/api/translations/turris/reforis-storage-plugin/cs/?format=api",
      "source": [
        "Device preparation failed."
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "Příprava zařízení selhala."
      ],
      "id_hash": 8915368492699340582,
      "content_hash": 8915368492699340582,
      "location": "js/src/storage/Drives/Drives.js:47, reforis_storage/__init__.py:74",
      "context": "",
      "note": "",
      "flags": "",
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 16,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 3,
      "source_unit": "https://hosted.weblate.org/api/units/28293485/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 28293522,
      "web_url": "https://hosted.weblate.org/translate/turris/reforis-storage-plugin/cs/?checksum=fbb9c068910dcf26",
      "url": "https://hosted.weblate.org/api/units/28293522/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": "",
      "pending": false,
      "timestamp": "2021-02-03T17:59:11.030482+01:00"
    },
    {
      "translation": "https://hosted.weblate.org/api/translations/turris/reforis-storage-plugin/cs/?format=api",
      "source": [
        "Format & Set"
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "Zformátovat a nastavit"
      ],
      "id_hash": 7146527700012729869,
      "content_hash": 7146527700012729869,
      "location": "js/src/storage/Drives/Drives.js:91",
      "context": "",
      "note": "",
      "flags": "",
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 17,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 3,
      "source_unit": "https://hosted.weblate.org/api/units/28293486/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 28293523,
      "web_url": "https://hosted.weblate.org/translate/turris/reforis-storage-plugin/cs/?checksum=e32d911448bf860d",
      "url": "https://hosted.weblate.org/api/units/28293523/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": "",
      "pending": false,
      "timestamp": "2021-02-03T17:59:11.033261+01:00"
    },
    {
      "translation": "https://hosted.weblate.org/api/translations/turris/reforis-storage-plugin/cs/?format=api",
      "source": [
        "Device"
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "Zařízení"
      ],
      "id_hash": -5816094117892867019,
      "content_hash": -5816094117892867019,
      "location": "js/src/storage/Drives/DrivesTable.js:40, js/src/storage/currentState/CurrentStateTable.js:74",
      "context": "",
      "note": "",
      "flags": "",
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 18,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 1,
      "source_unit": "https://hosted.weblate.org/api/units/28293487/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 28293524,
      "web_url": "https://hosted.weblate.org/translate/turris/reforis-storage-plugin/cs/?checksum=2f491536fac1bc35",
      "url": "https://hosted.weblate.org/api/units/28293524/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": "",
      "pending": false,
      "timestamp": "2021-02-03T17:59:11.036654+01:00"
    },
    {
      "translation": "https://hosted.weblate.org/api/translations/turris/reforis-storage-plugin/cs/?format=api",
      "source": [
        "Description"
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "Popis"
      ],
      "id_hash": 8644027359224476804,
      "content_hash": 8644027359224476804,
      "location": "js/src/storage/Drives/DrivesTable.js:41",
      "context": "",
      "note": "",
      "flags": "",
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 19,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 1,
      "source_unit": "https://hosted.weblate.org/api/units/28293488/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 28293525,
      "web_url": "https://hosted.weblate.org/translate/turris/reforis-storage-plugin/cs/?checksum=f7f5c115cf553484",
      "url": "https://hosted.weblate.org/api/units/28293525/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": "",
      "pending": false,
      "timestamp": "2021-02-03T17:59:11.039482+01:00"
    },
    {
      "translation": "https://hosted.weblate.org/api/translations/turris/reforis-storage-plugin/cs/?format=api",
      "source": [
        "Filesystem"
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "Souborový systém"
      ],
      "id_hash": -7615409116142431035,
      "content_hash": -7615409116142431035,
      "location": "js/src/storage/Drives/DrivesTable.js:42",
      "context": "",
      "note": "",
      "flags": "",
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 20,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 1,
      "source_unit": "https://hosted.weblate.org/api/units/28293489/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 28293526,
      "web_url": "https://hosted.weblate.org/translate/turris/reforis-storage-plugin/cs/?checksum=1650a1c1cd0f14c5",
      "url": "https://hosted.weblate.org/api/units/28293526/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": "",
      "pending": false,
      "timestamp": "2021-02-03T17:59:11.042246+01:00"
    },
    {
      "translation": "https://hosted.weblate.org/api/translations/turris/reforis-storage-plugin/cs/?format=api",
      "source": [
        "UUID"
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "UUID"
      ],
      "id_hash": 5465967730812837355,
      "content_hash": 5465967730812837355,
      "location": "js/src/storage/Drives/DrivesTable.js:43, js/src/storage/UUIDs/UUIDsTable.js:32, js/src/storage/currentState/CurrentStateTable.js:80",
      "context": "",
      "note": "",
      "flags": "",
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 21,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 1,
      "source_unit": "https://hosted.weblate.org/api/units/28293490/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 28293527,
      "web_url": "https://hosted.weblate.org/translate/turris/reforis-storage-plugin/cs/?checksum=cbdb04b0f4d8ddeb",
      "url": "https://hosted.weblate.org/api/units/28293527/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": "",
      "pending": false,
      "timestamp": "2021-02-03T17:59:11.045006+01:00"
    },
    {
      "translation": "https://hosted.weblate.org/api/translations/turris/reforis-storage-plugin/cs/?format=api",
      "source": [
        "JBOD"
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "JBOD"
      ],
      "id_hash": 9064209378484082745,
      "content_hash": 9064209378484082745,
      "location": "js/src/storage/Drives/RAID.js:14",
      "context": "",
      "note": "",
      "flags": "",
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 23,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 1,
      "source_unit": "https://hosted.weblate.org/api/units/28293492/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 28293529,
      "web_url": "https://hosted.weblate.org/translate/turris/reforis-storage-plugin/cs/?checksum=fdca8a67ce4ed839",
      "url": "https://hosted.weblate.org/api/units/28293529/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": "",
      "pending": false,
      "timestamp": "2021-02-03T17:59:11.057362+01:00"
    },
    {
      "translation": "https://hosted.weblate.org/api/translations/turris/reforis-storage-plugin/cs/?format=api",
      "source": [
        "RAID1"
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "RAID1"
      ],
      "id_hash": -2858584099896754142,
      "content_hash": -2858584099896754142,
      "location": "js/src/storage/Drives/RAID.js:15",
      "context": "",
      "note": "",
      "flags": "",
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 24,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 1,
      "source_unit": "https://hosted.weblate.org/api/units/28293493/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 28293530,
      "web_url": "https://hosted.weblate.org/translate/turris/reforis-storage-plugin/cs/?checksum=585444e815130022",
      "url": "https://hosted.weblate.org/api/units/28293530/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": "",
      "pending": false,
      "timestamp": "2021-02-03T17:59:11.060430+01:00"
    },
    {
      "translation": "https://hosted.weblate.org/api/translations/turris/reforis-storage-plugin/cs/?format=api",
      "source": [
        "RAID"
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "RAID"
      ],
      "id_hash": -3730193317279717811,
      "content_hash": -3730193317279717811,
      "location": "js/src/storage/Drives/RAID.js:59, js/src/storage/currentState/CurrentStateTable.js:86",
      "context": "",
      "note": "",
      "flags": "",
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 28,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 1,
      "source_unit": "https://hosted.weblate.org/api/units/28293494/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 28293531,
      "web_url": "https://hosted.weblate.org/translate/turris/reforis-storage-plugin/cs/?checksum=4c3bb0f0fc01a64d",
      "url": "https://hosted.weblate.org/api/units/28293531/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": "",
      "pending": false,
      "timestamp": "2021-02-03T17:59:11.063202+01:00"
    },
    {
      "translation": "https://hosted.weblate.org/api/translations/turris/reforis-storage-plugin/cs/?format=api",
      "source": [
        "\nDon't change the RAID level, keeps everything set the way it was. Useful if you have a really custom setup of your RAID\nwe don't support and want to just add/remove some disks.\n"
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "\nNeměnit úroveň RAID, ponechat všechno, jak je. Užitečné, pokud chcete specifickou konfiguraci RAID, kterou\nnepodporujeme, a chcete přidat nebo odebrat nějaké disky.\n"
      ],
      "id_hash": 6184905531375380638,
      "content_hash": 6184905531375380638,
      "location": "js/src/storage/Drives/RAID.js:25",
      "context": "",
      "note": "",
      "flags": "",
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 25,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 33,
      "source_unit": "https://hosted.weblate.org/api/units/28293495/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 28293532,
      "web_url": "https://hosted.weblate.org/translate/turris/reforis-storage-plugin/cs/?checksum=d5d532cfcefa689e",
      "url": "https://hosted.weblate.org/api/units/28293532/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": "",
      "pending": false,
      "timestamp": "2021-02-03T17:59:11.066061+01:00"
    },
    {
      "translation": "https://hosted.weblate.org/api/translations/turris/reforis-storage-plugin/cs/?format=api",
      "source": [
        "\nNo redundancy, if one drive fails, you loose your data. On the other hand, provides the most space - sum of the space\navailable on all included drives.\n"
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "\nŽádná redundance, když jeden disk selže, ztratíte svá data. Na druhou stranu je k dispozici nejvíc místa – součet\nprostorů dostupných na všech zahrnutých discích.\n"
      ],
      "id_hash": 8509993065125718990,
      "content_hash": 8509993065125718990,
      "location": "js/src/storage/Drives/RAID.js:29",
      "context": "",
      "note": "",
      "flags": "",
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 26,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 28,
      "source_unit": "https://hosted.weblate.org/api/units/28293496/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 28293533,
      "web_url": "https://hosted.weblate.org/translate/turris/reforis-storage-plugin/cs/?checksum=f619919ad7db2bce",
      "url": "https://hosted.weblate.org/api/units/28293533/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": "",
      "pending": false,
      "timestamp": "2021-02-03T17:59:11.070195+01:00"
    }
  ]
}