Username zeritti
Full name zeritti
Translations made 1045
Suggestions made 110
Pending suggestions Browse pending 19
Screenshots uploaded 0
Last login March 24, 2020, 6:32 p.m.
Registration date Sept. 8, 2019, 1:36 p.m.

Projects

F-Droid NewPipe RedReader KeePass DX SuperFreezZ

Activity in last 30 days

Activity in last year

Recent changes

zeritti

Translation changed

NewPipe / StringsCzech

Singular
%d second
Plural
%d seconds
One
%d sekundvteřina
Few
%d sekundvteřiny
Other
%d sekundvteřin
5 days ago
zeritti

New translation

NewPipe / StringsCzech

@string/app_name
@string/app_name
5 days ago
zeritti

New translation

NewPipe / StringsCzech

Do you think feed loading is too slow? If so, try enabling fast loading (you can change it in settings or by pressing the button below).

NewPipe offers two feed loading strategies:
• Fetching the whole subscription channel, which is slow but complete.
• Using a dedicated service endpoint, which is fast but usually not complete.

The difference between the two is that the fast one usually lacks some information, like the item's duration or type (can't distinguish between live videos and normal ones) and it may return less items.

YouTube is an example of a service that offers this fast method with its RSS feed.

So the choice boils down to what you prefer: speed or precise information.
Myslíte si, že náčet přísunu je příliš pomalé? Pokud ano, zkuste zapnout rychlý náčet (lze změnit v nastavení nebo stiskem tlačítka níže).

NewPipe nabízí dvě strategie náčtu přísunu:
• Dodání úplného kanálu objednávek, což je pomalé, ale úplné.
• Použití vyhrazeného servisního zakončení, což je rychlé, ale obvykle neúplné.

Rozdíl mezi těmi dvěma je, že tomu rychlému obvykle chybí nějaká informace, např. trvání položky nebo typ (nemůže rozlišit mezi živým a normálním videem) a patrně vrátí méně položek.

YouTube je příklad služby, která nabízí tuto rychlou metodu pomocí RSS přísunu.

Výběr je vposledku určen tím, čemu dáte přednost: rychlosti nebo přesné informaci.
5 days ago
zeritti

New translation

NewPipe / StringsCzech

Disable fast mode
Vypnout rychlý režim
5 days ago
zeritti

New translation

NewPipe / StringsCzech

Enable fast mode
Zapnout rychlý režim
5 days ago
zeritti

New translation

NewPipe / StringsCzech

Available in some services, it is usually much faster but may return a limited amount of items and often incomplete information (e.g. no duration, item type, no live status).
K dispozici na některých zařízeních, je obvykle mnohem rychlejší, ale může vrátit omezený počet položek a často neúplné informace (např. bez trvání, typu položky, skutečného stavu).
5 days ago
zeritti

New translation

NewPipe / StringsCzech

Fetch from dedicated feed when available
Dodat z vyhrazeného přísunu, je-li dostupný
5 days ago
zeritti

New translation

NewPipe / StringsCzech

Always update
Vždy aktualizovat
5 days ago
zeritti

New translation

NewPipe / StringsCzech

Time after last update before a subscription is considered outdated — %s
Doba po poslední aktualizaci, po níž je objednávka považována za zastaralou — %s
5 days ago
zeritti

New translation

NewPipe / StringsCzech

Feed update threshold
Limit aktualizace přísunu
5 days ago
Browse all changes for user