Username whsK
Full name whiskeey
Translations made 134
Suggestions made 2
Pending suggestions Browse pending 0
Screenshots uploaded 0
Last login April 7, 2020, 10:16 p.m.
Registration date Feb. 17, 2020, 5:09 p.m.

Projects

XBackBone

Activity in last 30 days

Activity in last year

Recent changes

whsK

Translation changed

XBackBone / XBackBonePolish

Are you sure you want to delete this item? You will not be able to recover it
Jesteś pewien, że chcesz usunąć ten element? Nie będzie się dało go jużmożliwości odzyskać!nia go
22 hours ago
whsK

Translation changed

XBackBone / XBackBonePolish

Send Mail Notification
Wyślij powiadomienie e-mail
22 hours ago
whsK

Translation changed

XBackBone / XBackBonePolish

If present, a recovery email was sent to the specified account.
Jeżeli istnieje, wiadomość e-mail do odzyskiwania hasła została wysłane na określone konto.
22 hours ago
whsK

Translation changed

XBackBone / XBackBonePolish

Hi %s,<br>a password reset has been requested for your account. To complete the procedure click on the following link:<br><br><a href="%s">%s</a><br><br>If it wasn't you who requested the password reset, simply ignore this email.
Hej %s,
została wysłana prośba o zresetowanie hasła dla twojego konta. Aby ukończyć procedurę, kliknij w poniższy link:

%s

Jeżeli to nie ty zażądałeś zmiany hasła, po prostu zignoruj ten e-mail.
22 hours ago
whsK

Translation changed

XBackBone / XBackBonePolish

The account has been created, a confirmation email has been sent.
Konto zostało utworzone, e-mail potwierdzający został wysłany.
22 hours ago
whsK

Translation changed

XBackBone / XBackBonePolish

The email is already taken.
Ten e-mail jest już zajęty.
22 hours ago
whsK

Translation changed

XBackBone / XBackBonePolish

The email is required.
E-mail jest wymagany.
22 hours ago
whsK

New translation

XBackBone / XBackBonePolish

Auto upload tagging
Automatyczne tagowanie po przesłaniu
22 hours ago
whsK

Translation changed

XBackBone / XBackBonePolish

No tags added
Nie dodano tagów.
22 hours ago
whsK

New translation

XBackBone / XBackBonePolish

No tags added
Nie dodano tagów.
22 hours ago
Browse all changes for user