Suggestions made Browse pending 0
Translations made 1376
Last login April 21, 2017, 2:40 p.m.
Registration date March 31, 2017, 9:51 p.m.

Projects

OsmAnd Turris

Activity in last 30 days

Activity in last year

Recent changes

When User Action Translation
4 days ago Krzysztof Kulesza Translation changed Turris/Foris - Polish
Wysyłanie logów zfirewaporyla
4 days ago Krzysztof Kulesza Translation changed Turris/Foris - Polish
Wysyłanie dzienniklogów zapory
4 days ago Krzysztof Kulesza Translation changed Turris/Foris - Polish
Wyślisyłaj e-maile o nowych funkcjach.
4 days ago Krzysztof Kulesza Translation changed Turris/Foris - Polish
O systemie
13 days ago Krzysztof Kulesza New translation OsmAnd/Android - Polish
Szukaj ulubionych
13 days ago Krzysztof Kulesza Translation changed Turris/Foris - Polish
Jedną z funkcji uCollect jest emulacja niektórych często wykorzystywanych usług. Jeśli ta funkcja jest włączona, uCollect słuchanasłuchuje prób połączenia z tymi usługami. Włączanie usług emulowanych nie ma żadnego wpływu, jeśli inna usługa już nasłuchuje na swoim domyślnym porcie (numery portów są wymienione poniżej).
2 weeks ago Krzysztof Kulesza Translation changed Turris/Foris - Polish
Możesz włączyć dodatkowe funkcje, postępując zgodnie z instrukcjami na stronie <a href="%(url)s">Akwizbierycjanie danych</a>.
2 weeks ago Krzysztof Kulesza Translation changed Turris/Foris - Polish
ZbAkwierzycjanie danych jest obecnie włączonea. Nie można wyłączyć updatera bez wyłączania akwizbycjierania danych.
2 weeks ago Krzysztof Kulesza Translation changed Turris/Foris - Polish
Updater jest obecnie wyłączony. Musisz najpierw włączyć tę funkcję, aby umożliwić akwizbieranieycję danych.
2 weeks ago Krzysztof Kulesza Translation changed Turris/Foris - Polish
Włącz akwizbieranieycję danych
Browse all changes for user