Username m4sk1n
Full name m4sk1n
Translations made 1564
Suggestions made 299
Pending suggestions Browse pending 180
Screenshots uploaded 0
Last login Dec. 25, 2019, 9:41 a.m.
Registration date July 7, 2017, 3:21 p.m.

Projects

Liberapay Linux Containers Freeyourgadget nm-tray

Activity in last 30 days

Activity in last year

Recent changes

m4sk1n

New translation

Freeyourgadget / GadgetbridgePolish

Connect…
Połącz
3 months ago
m4sk1n

New contributor

Freeyourgadget / GadgetbridgePolish

New contributor 3 months ago
m4sk1n

New translation

Liberapay / CorePolish

Legal information
Informacje prawne
4 months ago
m4sk1n

New translation

Liberapay / CorePolish

Each creator can select which of these currencies to accept.
Każdy twórca może wybrać, które waluty przyjmuje.
4 months ago
m4sk1n

New translation

Liberapay / CorePolish

Fonts
Czcionki
4 months ago
m4sk1n

New translation

Liberapay / CorePolish

You can view and download our logos below or {link_start}on GitHub{link_end}.
Możesz zobaczyć i pobrać nasze logo poniżej lub {link_start}na GitHubie{link_end}.
4 months ago
m4sk1n

New translation

Liberapay / CorePolish

Here is a list of differences between them:
Oto lista różnic pomiędzy nimi:
4 months ago
m4sk1n

New translation

Liberapay / CorePolish

Stripe allows donating to multiple creators at once, PayPal doesn't.
Stripe pozwala na przekazywanie darowizn wielu twórcom jednocześnie, PayPal nie.
4 months ago
m4sk1n

New translation

Liberapay / CorePolish

The payment processing fees are usually lower with Stripe than with PayPal.
Koszty przetwarzania płatności na Stripe są zwykle niższe niż na PayPalu.
4 months ago
m4sk1n

New translation

Liberapay / CorePolish

A team account is automatically closed when its last member leaves.
Konto zespołu jest automatycznie zamykane, gdy opuszcza je ostatni członek.
4 months ago
Browse all changes for user