Username Riko01
Full name Juraj Harasta
Translations made 298
Suggestions made 5
Pending suggestions Browse pending 1
Screenshots uploaded 0
Last login Nov. 23, 2019, 8:57 a.m.
Registration date Jan. 28, 2017, 6:30 a.m.

Projects

Weblate F-Droid Simpletask QTodoTxt

Activity in last 30 days

Activity in last year

Recent changes

Riko01

Translation changed

F-Droid / F-DroidSlovak

Prompt to send crash reports
Opýtať sa na odoslanie hláseníia o páde
4 months ago
Riko01

Translation changed

F-Droid / F-DroidSlovak

Share installed apps
Zdieľať balíčky nainštalovanýché aplikáciíe
4 months ago
Riko01

Translation changed

F-Droid / F-DroidSlovak

Use encrypted HTTPS:// connection for local repo
Použiť zašifrované HTTPS:// pripojenie pre miestny repozitárarchív
4 months ago
Riko01

Translation changed

F-Droid / F-DroidSlovak

The advertised title of your local repo: %s
Zverejnený názov miestneho repozitáraarchívu: %s
4 months ago
Riko01

Translation changed

F-Droid / F-DroidSlovak

Name of your Local Repo
MenoNázov miestneho repozitáraarchívu
4 months ago
Riko01

Translation changed

F-Droid / F-DroidSlovak

Use Privileged Extension to install, update, and remove packages
Použiť Rozšírenie oprávneníprivilegované rozšírenie na inštaláciu, aktualizácieu a odstránenie balíkov
4 months ago
Riko01

Translation changed

F-Droid / F-DroidSlovak

Repo metadata can include push requests to install or uninstall apps
Metadáta archívu môžu obsahovať push požiadavky na inštaláciu alebo od-inštaláciu aplikácií
4 months ago
Riko01

Translation changed

F-Droid / F-DroidSlovak

Repo metadata can include push requests to install or uninstall apps
Metadáta repozitáraarchívu môžu obsahovať push požiadavky na inštaláciu alebo odeinštaláciu aplikácií
4 months ago
Riko01

Translation changed

F-Droid / F-DroidSlovak

Search SD Card for repos and mirrors.
Hľadať repozitáre a mirroryarchivy a zrkadlá na SD karte.
4 months ago
Riko01

Translation changed

F-Droid / F-DroidSlovak

Are you sure you want to remove %1$s from the launcher? Only typing "%2$d" in the fake %3$s app can restore it.
Ste si istý že chcete odstrániť %1$s z launcherudomovskej obrazovky? Iba napísanie „%2$d“ v nastrčenej aplikácii %3$s to môžete obnoviť.
4 months ago
Browse all changes for user