Suggestions made Browse pending 0
Translations made 715
Last login April 22, 2017, 10:59 a.m.
Registration date April 21, 2017, 1:09 p.m.

Projects

Liberapay

Activity in last 30 days

Activity in last year

Recent changes

When User Action Translation
13 hours ago Jelv Translation changed Liberapay/Core - Dutch
Bekijk het ontvangstbewijs
13 hours ago Jelv Translation changed Liberapay/Core - Dutch
Er gGeen gegevens om te tonen.
13 hours ago Jelv Translation changed Liberapay/Core - Dutch
De gemeenschaps specifieke nieuwsbrief zal je op de hoogte houden van wat er gaande is en welke projecten steun nodig hebben. Momenteel zijn ze nog niet actief, maar je kan je wel alvast aanmelden.
13 hours ago Jelv Translation changed Liberapay/Core - Dutch
In een gemeenschap vind je mensen die aan een onderwerp werken waar jij om geeft. Abonneer je op deen gemeenschaps specifieke nieuwsbrief en blijf op de hoogte.
13 hours ago Jelv Translation changed Liberapay/Core - Dutch
Sociale Nnetwerken
13 hours ago Jelv Translation changed Liberapay/Core - Dutch
Met een team kan een groep mensen donaties ontvangen en verdelen voor een project waar ze aan werken zonder een juridische entiteit te starten. ({0}Mmeer informatie{1}).
13 hours ago Jelv Translation changed Liberapay/Core - Dutch
InMet een team zittkan een groep mensen van een project om donaties te ontvangen en te verdelen. Jvoor een project waar ze haan webtrken gzonder een juridische entiteit te startenodig. {0}Meer informatie...{1}.
13 hours ago Jelv Translation changed Liberapay/Core - Dutch
We zijn hier als pdonateuroon, en zien respectvol af vom donan gtiftens te ontvangen.
13 hours ago Jelv Translation changed Liberapay/Core - Dutch
We zijn dankbaar voor gdonatiftens, maar we hebben geen specifiek finakomencieringsdoel.
13 hours ago Jelv Translation changed Liberapay/Core - Dutch
Ik ben dankbaar voor gdonatiftens, maar ik heb geen specifiek finakomencieringsdoel.
Browse all changes for user