Translate

Adjusting the app to your needs, you can choose update strategy next.
Diverting from the default of updating when location changes, you can select <i xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Don't update location</i>.
initial_guide_paragraph_1
Adjusting the app to your needs, you can choose update strategy next.
Diverting from the default of updating when location changes, you can select <i xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Don't update location</i>.
SourceTranslationState
33
Close
Zamknij
34
Next
Następny
35
Previous
Poprzedni
36
Finish
Zakończ
37
Initial configuration guide
Przewodnik po konfiguracji początkowej
38
Adjusting the app to your needs, you can choose update strategy next.
Diverting from the default of updating when location changes, you can select <i xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Don't update location</i>.
Dostosowując aplikację do swoich potrzeb, możesz wybrać strategię aktualizacji następnej.
Odchylenie od domyślnej aktualizacji po zmianie lokalizacji, możesz wybrać <i xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Nie aktualizuj lokalizacji</i>.
39
Update location setting
Zaktualizuj ustawienie lokalizacji
40
Location source option
Opcja źródła lokalizacji
41
You can choose the location method - the <i xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">System</i> one uses Google services to get the location by networks (cell and Wi-Fi networks). The <i xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Local MLS and Nominatim</i> option uses Mozilla location service to get location coordinates and Nominatim service to get location names. The second option requires phone calls permission to fetch info about cellular network. The preferred option is preselected.
Możesz wybrać metodę lokalizacji - <i xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">System</i> pierwsza korzysta z usług Google, aby uzyskać lokalizację według sieci (sieci komórkowej i Wi-Fi). Opcja <i xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Lokalne MLS i Nominatim</i> wykorzystuje usługę lokalizacyjną Mozilla do uzyskania współrzędnych lokalizacji i usługi Nominatim w celu uzyskania nazw lokalizacji. Druga opcja wymaga zgody na połączenie telefoniczne w celu pobrania informacji o sieci komórkowej. Preferowana opcja jest wstępnie wybrana.
42
Location and address source
Źródło lokalizacji i adresu
43
Wakeup strategy option
Opcja strategii Wakeup

Loading…

Loading…

Glossary

Source Translation
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
initial_guide_paragraph_1
Flags
ignore-begin-newline, ignore-begin-space, ignore-end-newline, ignore-end-space
Source string age
a year ago
Translation file
app/src/main/res/values-pl/strings.xml, string 38
String priority
Medium