Translate

<b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Update period for location (Location 0)</b> - you can set update period for location 0 - location 0 has the ability to update location according to cell-, wifWi-Fi networks and GPS. When you select update <i xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">By accelerometer</i> option application uses accelerometerthe app uses that to detect movement. When movement From this, detected application counts the distanceistance is calculated. When the limit for distance limit is reached, and the last update occurs at least 15 minutes ago update ofno update has happened in 15 minutes, the location and current weather is performupdated. When application is not able to getthe app can not fetch location, you can see unknown location label in the widget. When applicationthe app has got no location state update of location is performed, it will try again in 5 minutes again. You can also select update of location update based on time interval also. By optios in <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Update period for weather (Location 1,2,3...)</b> - where you can set update of weather for theweather to update for manually discovered locations.
help_page_3_content_hide_update_location_1
<b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Update period for location (Location 0)</b> - you can set update period for location 0 - location 0 has the ability to update location according to cell-, Wi-Fi networks and GPS. When you select update <i xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">By accelerometer</i> the app uses that to detect movement. From this, distance is calculated. When the distance limit is reached, and no update has happened in 15 minutes, the location and current weather is updated. When the app can not fetch location, you can see unknown location label in the widget. When the app has no location state, it will try again in 5 minutes. You can also select location update based on time intervals in <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Update period for weather (Location 1,2,3...)</b> - where you can set weather to update for manually discovered locations.
SourceTranslationState
59
The app has three widgets available, containing some common values of the current weather (for example temperature). Some values are unique to the specific widget (for example sunset). There is a time of the last update on right corner of every widget. You can see what has been updated last time (when you have enabled this option in the settings menu). You can find update button next to the last updated time. When you press this button, the weather (and the location when selected update location option) is updated unconditionally. The last option in widgets is changing of location - when you press on current location text the location changes to the next one.
De app heeft drie widgets. Ze bevatten enkele gezamenlijke kenmerken (zoals bijv. de huidige temperatuur), maar sommige widgets hebben eigen kenmerken (zoals bijv. de zonsondergang). Op elke widget bevindt zich rechts onderaan de tijd waarop het weer voor het laatst is bijgewerkt. Je kunt zien wat er is bijgewerkt (als je dit hebt ingeschakeld in de instellingen). Daarnaast bevindt zich ook de knop Bijwerken. Als je op deze knop drukt, dan wordt het weer (en de locatie, als je daarvoor gekozen hebt) bijgewerkt. En als je op de huidige locatietekst drukt, dan wordt de volgende locatie geselecteerd.
60
General settings
Algemene instellingen
61
This options has influence on the whole app.
Deze opties zijn van toepassing op de gehele app.
62
<b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Temperature</b> - You can select temperature unit, <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Wind</b> - You can select the wind speed unit and <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Pressure</b> - You can select the unit for pressure. Values are recalculated using these options.
<b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Temperatuur</b> - Je kunt de temperatuureenheid selecteren. <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Wind</b> - Je kunt de windeenheid selecteren. <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Luchtdruk</b> - Je kunt de luchtdrukeenheid selecteren.
De waarden worden herberekend na het wijzigen.
63
<b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Hide weather description</b> - the description of current weather is hidden. You can only see current weather by the changing icon.
<b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Weersomschrijving verbergen</b> - de omschrijving van het actuele weer wordt verborgen. Je kunt het actuele weer alleen herkennen aan het pictogram.
64
<b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Update period for location (Location 0)</b> - you can set update period for location 0 - location 0 has the ability to update location according to cell-, Wi-Fi networks and GPS. When you select update <i xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">By accelerometer</i> the app uses that to detect movement. From this, distance is calculated. When the distance limit is reached, and no update has happened in 15 minutes, the location and current weather is updated. When the app can not fetch location, you can see unknown location label in the widget. When the app has no location state, it will try again in 5 minutes. You can also select location update based on time intervals in <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Update period for weather (Location 1,2,3...)</b> - where you can set weather to update for manually discovered locations.
<b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Locatie bijwerken</b>
Je kunt ervoor kiezen om alleen het weer bij te werken. Als je dit doet, dan kun je de zoekknop gebruiken op het hoofdscherm, alwaar je kunt zoeken naar de locatie die je wilt tonen; de applicatie zoekt dan niet naar uw locatie.
65
When you check <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Switch GPS on when necessary</b> option, application tries to find location by cell or wifi networks. When the location could not be find by network services application turns GPS on for a several seconds to get the location.
Als u <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">locatie bijwerken zonder GPS</b> selecteert, dan probeert de applicatie alleen om uw locatie te vinden via mobiele en Wi-Fi-netwerken. De applicatie schakelt dan nooit GPS in.
66
<b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Location and address source</b>
You can select where the application gets the location and the address from.
<b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Locatie- en adresbron</b>
U kunt selecteren waar de applicatie de locatie en het adres moet verkrijgen.
67
<b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Local MLS and Nominatim</b> - The application gets location by Mozilla location services. Application uses cell network - information about current active and available network base stations. Make phone calls permission is needed to get this information. Application uses wifi networks around to guess your location more precisely. Application gets geographical coordinates from Mozilla location service. Application uses Nominatim services to get address from coordinates. When you want to get location more precisely from Mozilla location service you can contribute by Mozilla Stumbler application (available at https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mozilla.mozstumbler).
<b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Lokale MLS en Nominatim</b> - de applicatie verkrijgt de locatie middels de Mozilla-locatiediensten. De applicatie gebruikt het mobiele netwerk voor informatie over de actieve en beschikbare zendmasten. Hiervoor de machtiging voor telefoonoproepen benodigd. De applicatie gebruikt Wi-Fi-netwerken om uw locatie preciezer op te vragen. De applicatie verkrijgt geografische coördinaten van Mozilla's locatiedienst. De applicatie gebruikt Nominatim-diensten om uw adres te verkrijgen middels coördinaten. Als u de locatie preciezer wilt verkrijgen van de Mozilla-locatiedienst, dan kunt u bijdragen aan de Mozilla Stumbler-applicatie (https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mozilla.mozstumbler).
68
<b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">System</b> - The application gets location and address by system services in Android (usually with Google location services).
<b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Systeem</b> - de applicatie verkrijgt de locatie en het adres middels de systeemdiensten van Android (meestal m.b.v. de Google-locatiediensten).
69
These menu options sets the <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">language</b>, <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">theme</b> of main application and <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">icon set</b> used in the application and widgets.
Deze menu-opties zijn voor het instellen van de <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">taal</b>, het <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">thema</b> van de hoofdapplicatie en de <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">pictogramset</b> die wordt gebruikt in de applicatie en op de widgets.

Loading…

Loading…

Glossary

Source Translation
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
help_page_3_content_hide_update_location_1
Flags
ignore-begin-space, ignore-end-space, ignore-begin-newline, ignore-end-newline
Source string age
a year ago
Translation file
app/src/main/res/values-nl/strings.xml, string 64
String priority
Medium
Failing checks