Translate

<b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Temperature</b> - You can select temperature unit, <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Wind</b> - You can select the wind speed unit and <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Pressure</b> - You can select the unit for pressure. Values are recalculated using these options.
help_page_3_content_units
<b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Temperature</b> - You can select temperature unit, <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Wind</b> - You can select the wind speed unit and <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Pressure</b> - You can select the unit for pressure. Values are recalculated using these options.
SourceTranslationState
58
The third screen contains weather forecast displayed by graphs.
Hirugarren pantailak diagrametan bistaratutako eguraldiaren iragarpena du.
59
Widgets
Trepetak
60
The app has three widgets available, containing some common values of the current weather (for example temperature). Some values are unique to the specific widget (for example sunset). There is a time of the last update on right corner of every widget. You can see what has been updated last time (when you have enabled this option in the settings menu). You can find update button next to the last updated time. When you press this button, the weather (and the location when selected update location option) is updated unconditionally. The last option in widgets is changing of location - when you press on current location text the location changes to the next one.
Aplikazio honek uneko eguraldiaren oinarrizko balioak (esaterako tenperatura) dituzten hiru trepeta ditu eskuragarri. Balio batzuk trepeta batean besterik ez dira agertzen (esaterako eguzki-sarrera). Trepeta bakoitzaren eskumako ertzean azken eguneraketa ordua agertzen da. Azken aldian zer eguneratu den ikusi dezakezu (ezarpenen menuan aukera hau gaitu baduzu). Eguneratzeko botoia azken eguneraketaren orduan aurkituko duzu. Botoi hau sakatzean, eguraldia eguneratuko da (eta kokalekua hau ere eguneratzea aukeratu baduzu). Trepeten azken aukera kokalekua aldatzea da, kokalekua sakatzen duzunean hurrengora aldatzen da.
61
General settings
Ezarpen orokorrak
62
This options has influence on the whole app.
Aukera honek aplikazio osoan du eragina.
63
<b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Temperature</b> - You can select temperature unit, <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Wind</b> - You can select the wind speed unit and <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Pressure</b> - You can select the unit for pressure. Values are recalculated using these options.
<b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Tenperatura</b> - Tenperaturaren unitatea aukeratu dezakezu, <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Haizea</b> - Haizearen abiaduraren unitatea aukeratu dezakezu eta <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Presioa</b>- Presioaren unitatea aukeratu dezakezu. Balioak aukera hauek erabiliz birkalkulatuko dira.
64
<b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Hide weather description</b> - the description of current weather is hidden. You can only see current weather by the changing icon.
<b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Ezkutatu eguraldiaren deskripzioa</b> - oraingo eguraldiaren deskripzioa ezkutatuta dago. Oraingo eguraldia ikono aldakorraren bidez besterik ezin duzu ikusi.
65
<b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Update period for location (Location 0)</b> - you can set update period for location 0 - location 0 has the ability to update location according to cell-, Wi-Fi networks and GPS. When you select update <i xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">By accelerometer</i> the app uses that to detect movement. From this, distance is calculated. When the distance limit is reached, and no update has happened in 15 minutes, the location and current weather is updated. When the app can not fetch location, you can see unknown location label in the widget. When the app has no location state, it will try again in 5 minutes. You can also select location update based on time intervals in <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Update period for weather (Location 1,2,3...)</b> - where you can set weather to update for manually discovered locations.
66
When you check <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Switch GPS on when necessary</b> option, application tries to find location by cell or wifi networks. When the location could not be find by network services application turns GPS on for a several seconds to get the location.
<b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Piztu GPS-a behar denean</b> aukera gaitzen bada, aplikazioak, aplikazioa aurretik zelular eta WiFi bidez saiatuko da kokalekua antzematen, eta ez bada lortzen sare zerbitzuen bitartez eskuratzea, aplikazioak GPS-a piztuko du segundo batzuez kokalekua antzemateko.
67
<b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Location and address source</b>
You can select where the app gets the location and address from.
<b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Kokaleku eta helbideen iturburua</b>
Aplikazioak kokalekua eta helbidea nondik hartzen duen aukeratu dezakezu.
68
<b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Local MLS and Nominatim</b> - The app gets location and geographical coordinates from the Mozilla location services. Nominatim services fetches the address from those coordinates. You can contribute to future improvements to MLS by installing Mozilla Stumbler (available at https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mozilla.mozstumbler). Get info about current active and available network base stations from the cell network by granting phone call permission. Wi-Fi networks around you are used to guess your location more precisely.

Loading…

Loading…

Things to check

Glossary

Source Translation
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
help_page_3_content_units
Flags
ignore-begin-newline, ignore-end-space, ignore-end-newline, ignore-begin-space
Source string age
a year ago
Translation file
app/src/main/res/values-eu/strings.xml, string 63
String priority
Medium
Failing checks