Translate

initial_guide_paragraph_1
Adjusting the app to your needs, you can choose update strategy next.
Diverting from the default of updating when location changes, you can select <i xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Don't update location</i>.
SourceTranslationState
33
Close
Ukončit průvodce
34
Next
Další
35
Previous
Předchozí
36
Finish
Ukončit
37
Initial configuration guide
Průvodce prvotním nastavením
38
Adjusting the app to your needs, you can choose update strategy next.
Diverting from the default of updating when location changes, you can select <i xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Don't update location</i>.
Tento průvodce Vám pomůže nastavit aplikaci dle Vašich potřeb. Na následující obrazovce si můžete vybrat strategii aktualizace.
Pokud vyberete <i xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Neaktualizovat polohu</i>, aplikace provede jen aktualizaci počasí.
Avšak aktualizace polohy je jedna ze nejlepších vlastností této aplikace. A proto je volba <i xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Aktualizovat polohu</i> doporučenou volbou a je i zároveň předvybrána.
39
Update location setting
Nastavení aktualizace polohy
40
Location source option
Volba zdroje polohy
41
You can choose the location method - the <i xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">System</i> one uses Google services to get the location by networks (cell and Wi-Fi networks). The <i xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Local MLS and Nominatim</i> option uses Mozilla location service to get location coordinates and Nominatim service to get location names. The second option requires phone calls permission to fetch info about cellular network. The preferred option is preselected.
Můžete vybrat zdroj polohy - volba <i xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Systém</i> využívá služeb operačního systému (služby Google) pro získání polohy pomocí sítí (mobilní a wifi sítě). Volba <i xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Místní MLS a Nominatim</i> využívá služby pro získání souřadníc polohy společnosti Mozilla a službu Nominatim pro získání adresy. Druhá volba vyžaduje oprávnění pro ovládání telefonních hovorů pro získání informací o mobilní síti. Preferovaná volba je předvybrána.
42
Location and address source
Zdroj polohy a adresy
43
Wakeup strategy option
Volba strategie aktivace

Loading…

Loading…

Things to check

Glossary

Source Translation
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
initial_guide_paragraph_1
Flags
ignore-begin-space, ignore-begin-newline, ignore-end-space, ignore-end-newline
Source string age
a year ago
Translation file
app/src/main/res/values-cs/strings.xml, string 38
String priority
Medium