Translate

Wind
SourceTranslationState
433
The current head wind component. The simplified head wind is calculated by subtracting GPS ground speed from the TAS if airspeed is available from external device.
Поточна компонента зустрічного вітру. Спрощений зустрічний вітер, розрахований шляхом віднімання наземної швидкості GPS від істинної повітряної швидкості TAS, якщо дані про повітряну швидкість доступні від зовнішніх приладів.
434
Task cruise efficiency
Ефективність на переході для завдання
435
Cruise Eff
Ефективн. польоту
436
Efficiency of cruise. 100 indicates perfect MacCready performance. This value estimates your cruise efficiency according to the current flight history with the set MC value. Calculation begins after task is started.
Ефективність на переході. 100 означає досконалі характеристики MacCready. Ця величина оцінює вашу ефективність на переході відповідно до поточної польотної історії при встановленому числі МС. Розрахунок починається після старту завдання.
437
Wind arrow
Стрілка вітру
438
Wind
Вітер
439
Thermal assistant
Термік-асистент
440
Thermal
Термік
441
A circular thermal assistant that shows the lift distribution over each part of the circle.
Круговий термік-асистент, що показує розподіл швидкості набору відповідно до кожної частини спіралі.
442
Start open/close countdown
Зворотний відлік до відкриття/закриття старту
443
Start open
Відкриття старту

Loading…

Loading…

ssantos 2 months ago Source string comment

Is this the movement of air (the wind) or the verb (to wind)?

Peter Brtko 2 months ago Source string comment

Afaik the wind, define speed and direction.

Glossary

Source Translation
No related strings found in the glossary.

Source information

Flags
no-c-format
Source string location
src/InfoBoxes/Content/Factory.cpp:938 src/Dialogs/Settings/dlgConfiguration.cpp:110 src/Dialogs/Settings/Panels/TerrainDisplayConfigPanel.cpp:234 src/Weather/NOAAFormatter.cpp:96 src/Weather/NOAAFormatter.cpp:103 Data/Input/default.xci:571
Source string age
a year ago
Translation file
po/uk.po, string 438
String priority
Medium