Translate

TL Avg
SourceTranslationState
171
The distance from the top of the last thermal, divided by the altitude lost since the top of the last thermal. Negative values indicate climbing cruise (height gain since leaving the last thermal). If the vertical speed is close to zero, the displayed value is '---'.
Співвідношення відстані від вершини останнього терміка до висоти, втраченої з моменту перебування на вершині останнього терміка. Негативне значення свідчить про набір на переході (виграш висоти з моменту, коли залишили останній термік). Якщо вертикальна швидкість близька до нуля, на дисплеї буде "---".
172
Speed ground
Швидкість відносно землі
173
V GND
V GND
174
Ground speed measured by the GPS. If this InfoBox is active in simulation mode, pressing the up and down arrows adjusts the speed, and left and right turn the glider.
Швидкість відносно землі за даними GPS. Якщо інфобокс в режимі імітації активний, швидкість можна змінити, натиснувши клавіші зі стрілками вгору/вниз. Натиснувши клавіші зі стрілками ліворуч/праворуч, спричинимо поворот планера.
175
Last thermal average
Середня швидкість набору висоти в останньому терміку
176
TL Avg
TL сер
177
Total altitude gain/loss in the last thermal divided by the time spent circling.
Сппіввідношення загального виграшу/втрати висоти в останньому терміку до потраченого на його обробку часу.
178
Last thermal gain
Виграш висоти в останньому терміку
179
TL Gain
TL виграш
180
Total altitude gain/loss in the last thermal.
Загальний набір/втрата висоти в останньому терміку.
181
Last thermal duration
Остання теплова тривалість

Loading…

Loading…

Glossary

Source Translation
No related strings found in the glossary.

Source information

Flags
no-c-format
Source string location
src/InfoBoxes/Content/Factory.cpp:194
Source string age
a year ago
Translation file
po/uk.po, string 176
String priority
Medium
Failing checks