Translate

Casual touring task, uses start and finish cylinders and FAI sector turn points.
SourceTranslationState
14
FAI rules, path from start to a goal destination.
FAI regler, bana från start till en måldestination.
15
Racing task around turn points. Can also be used for FAI badge and record tasks. Allows all shapes of observation zones.
Hastighetsbana runt brytpunkter. Kan också användas för FAI diplom och rekord. Tillåter alla former på observationsektorn.
16
Task through assigned areas, minimum task time applies. Restricted to cylinder and sector observation zones.
Bana genom bestämda områden, minsta tiden gäller. Observationszonerna begränsade till cylindrar och sektorer.
17
Modified area task. Task with start, finish and at least one predefined 1-mile cylinder. Pilot can add additional points as needed. Minimum task time applies.
18
Racing task with a mix of assigned areas and turn points, minimum task time applies.
Hastighetsbana med en blandning av designerade områden och brytpunkter, minsta tid på banan gäller.
19
Casual touring task, uses start and finish cylinders and FAI sector turn points.
20
A 90 degree sector with 1km radius. Cross corner edge from inside area to start.
En 90 graders sektor med 1km radie. Korsa kanterna från insidan för att starta.
21
A straight line start gate. Cross start gate from inside area to start.
En rak startlinje. Korsa startlinjen från insidan för att starta.
22
A cylinder. Exit area to start.
En cylinder. Lämna området för start.
23
A 90 degree sector with 'infinite' length sides. Cross any edge, scored from corner point.
En 90 graders sektor med oändligt långa sidor. Korsa en sida, och poängen räknas från spetsen.
24
(German rules) Any point within 1/2 km of center or 10km of a 90 degree sector. Scored from center.
(Tyska regler) Godtycklig punkt inom 1/2 km av centrum eller 10 km av en 90-graders sektor. Poängsatt från centrum.
3 months ago anonymous has suggested
Spontantur, använder start- och målcylindrar och FAI-sektor brytpunktspoäng.

Suggested change:

Spontantur, använder start- och målcylindrar och FAI-sektor brytpunktspoäng.

Loading…

Loading…

Things to check

Glossary

Source Translation
No related strings found in the glossary.

Source information

Flags
no-c-format
Source string location
src/Task/TypeStrings.cpp:63
Source string age
a year ago
Translation file
po/sv.po, string 19
String priority
Medium
Failing checks