Translate

Maximum speed allowed in start observation zone. Set to 0 for no limit.
SourceTranslationState
1374
Detour cost markers
Značenie ceny obchádzky
1375
If the aircraft heading deviates from the current waypoint, markers are displayed at points ahead of the aircraft. The value of each marker is the extra distance required to reach that point as a percentage of straight-line distance to the waypoint.
Ak sa aktuálny kurz lietadla líši od požadovaného kurzu k traťovému bodu, sú na mape pred lietadlom zobrazené čísla. Každé číslo vyjadruje, o koľko by sa predĺžil let k traťovému bodu, ak by lietadlo dosiahlo bod na mape, kde je dané číslo zobrazené a od neho letelo priamo k traťovému bodu. Číslo vyjadruje percentuálne predĺženie trasy vzhľadom na priamu vzdialenosť od traťového bodu.
1376
Aircraft symbol
Symbol lietadla
1377
Determines the way the wind arrow is drawn on the map.
Určuje spôsob, akým je vykreslený indikátor vetra na mape.
1378
Start max. speed
Maximálna rýchlosť štartu
1379
Maximum speed allowed in start observation zone. Set to 0 for no limit.
Maximálna dovolená rýchlosť v štartovacej pozorovacej oblasti. Hodnota 0 znamená žiadny limit.
1380
Start max. speed margin
Tolerancia max. rýchlosti štartu
1381
Maximum speed above maximum start speed to tolerate. Set to 0 for no tolerance.
Maximálna rýchlosť nad maximálnou povolenou rýchlosťou ktorá bude tolerovaná. Nastav 0 pre nulovú toleranciu.
1382
Start max. height
Maximálna výška štartu
1383
Maximum height based on start height reference (AGL or MSL) while starting the task. Set to 0 for no limit.
Maximálna výška podľa štartovej referencie (AGL alebo MSL) pri štarte úlohy. Nastav 0 pre žiadny limit.
1384
Start max. height margin
Tolerancia max. výšky štartu

Loading…

Loading…

Allan Nordhøy 11 months ago Source string comment

There is a doublespace following "zone" here.

Glossary

Source Translation
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
src/Dialogs/Settings/Panels/TaskRulesConfigPanel.cpp:62 src/Dialogs/Task/Manager/TaskPropertiesPanel.cpp:230
Source string age
a year ago
Translation file
po/sk.po, string 1379
String priority
Medium