Translation

Racing task with a mix of assigned areas and turn points, minimum task time applies.
168/840
Context English Romanian State
FAI rules, path from start to a single turn point and return.
Reguli FAI, drumul de la start la un punct și înapoi.
FAI rules, path from start to a goal destination.
Reguli FAI, drumul de la start la un țel/destinație.
Racing task around turn points. Can also be used for FAI badge and record tasks. Allows all shapes of observation zones.
Probă de viteză (Racing). Poate fi folosită deasemenea pentru insigne FAI și recorduri. Permite toate tipurile de zone de observare.
Task through assigned areas, minimum task time applies. Restricted to cylinder and sector observation zones.
Area task cu un timp minim de zbor. Punctele pot fi definite ca cilindru sau sector de cilindru.
Modified area task. Task with start, finish and at least one predefined 1-mile cylinder. Pilot can add additional points as needed. Minimum task time applies.
AAT modificat (MAT). Probă cu start, finiș și cel puțin un cilindru definit de 1 milă. Pilotul poate adăuga punte adiționale. Se aplică timpul minim de probă.
Racing task with a mix of assigned areas and turn points, minimum task time applies.
Probă de viteză (Racing), cu mix de puncte AA( assigned area) și puncte racing ( raza de 0.5 km, se activează când intri in cilindru). Se aplică timpul minim de probă.
Casual touring task, uses start and finish cylinders and FAI sector turn points.
Tură amicală, folosește cilindri de start și finiș precum și sectoare FAI pentru balizele de întoarcere.
A 90 degree sector with 1km radius. Cross corner edge from inside area to start.
Un sector de 90º dintr-un cilindru cu raza de 1 km. Traversează laturile din interior pentru a porni.
A straight line start gate. Cross start gate from inside area to start.
Linie de start. Traversează linia dinspre interior spre exterior pentru a porni.
A cylinder. Exit area to start.
Cilindru. Ieși din cilindru pentru a porni.
A 90 degree sector with 'infinite' length sides. Cross any edge, scored from corner point.
Un sector de 90 de grade cu laturi de lungime infinită. Traversează orice latură, punctajul se calculează din vârful unghiului.

Loading…

Loading…

Things to check

Has been translated

This string has been translated in the past

Reset

Glossary

English Romanian
No related strings found in the glossary.

Source information

Labels
No labels currently set!
Flags
no-c-format
Source string location
src/Task/TypeStrings.cpp:62
Source string age
2 years ago
Translation file
po/ro.po, string 18