Glossary

Source Translation
build építés
build menu építési menü
build settlement település építése
construct építés
found talált
from time to time időről időre
settlement település

Source information

Source string location
content/gui/xml/ingame/buildmenu/buildtab_no_settlement.xml:15
Source string age
5 years ago
Translation file
po/uh/hu.po, string 16
String priority
Medium