Translate

To build a boat, click on one of the class tabs, select the desired ship and confirm the order.

Glossary

Source Translation
boat barco
boat builder construtor de barcos
build construír
build menu menú de construción
build settlement construír un asentamento
click premer
confirm confirmar
from time to time de vez en cando
going to location de camiño ao destino
left the game saíu da partida
lot of boards moitas táboas
overview tab lapela de información
reset to default valores predeterminados
select escoller
ship barco
ship overview información do barco
tab lapela
time to time de cando en vez
unable to find non foi posíbel atopar
want to continue queres continuar

Source information

Source string location
content/gui/xml/ingame/tabwidget/boatbuilder/boatbuilder.xml:21
Source string age
5 years ago
Translation file
po/uh/gl.po, string 68
String priority
Medium