Things to check

Glossary

Source Translation
check zkontrolovat / kontrol
game hra
game menu herní menu
left the game opustil hru
load game načíst hru
multiplayer více hráčů
please check prosím zkonrolujte
please check your prosím zkontrolujte svůj
please contact prosím kontaktujte
unsupported nepodporováno
version verze

Source information

Source string location
horizons/network/server.py:249
Source string age
5 years ago
Translation file
po/uh-server/cs.po, string 1
String priority
Medium
Failing checks