Translation

This is the text body of a logbook page.
Task: Build a Hunter's Tent and a Fisherman's Tent.
51/510
Context English Finnish State
Conclusion: the Hunter's Tent is not too reliable if you need continuous supply.
Johtopäätös: Metsästäjän teltta ei ole sataprosenttisen luotettava pitkäntähtäimen ruokatuotantoon.

The Fisher needs a coastal building site like the Warehouse and a fish school in range.

Kalastajan teltta pitää rakentaa rannikolle kuten varastokin ja sen lähelle tulee myöhemmin rakentaa kalastuskoulu.
He will build a small rowing vessel and catch some fish.
Kalastaja rakentaa pienen soutuveneen ja alkaa pyydystämään kaloja.
This is a very constant supply at the cost of a slightly longer production time per unit of food.
Kalastus on todella varma ja pitkäikäinen ruoanlähde, mutta hitaampaa ja pienituottoisempaa kuin metsästäminen.
A small settlement like yours can use both companies, and you can better balance pros and cons if you see the direct comparison.
Pieni asutuskeskus - kuten omasi - voi käyttää molempia, jolloin pystyt paremmin tasapainottamaan hyvät ja huonot puolet.
Task: Build a Hunter's Tent and a Fisherman's Tent.
Tehtävä: Rakenna metsästäjän- ja kalastajan teltta.
Don't forget to connect them to your Warehouse with Trails!
Älä unohda yhdistää niitä polulla varastoosi!
Build a Main Square. Choose an area without many economy buildings.
Rakenna keskustori. Valitse alue, jolla ei ole liian montaa tuotantorakennusta.
NEW TASK: MAIN SQUARE
UUSI TEHTÄVÄ: KESKUSTORI
Your residents need a main square where they can fetch their goods from.
Asukkaasi tarvitsevat keskustorin, josta he voivat hakea elintarvikkeensa.
This means that they need a trail connection from their home to the Main Square. Note that the Main Square acts as trail as well, therefore adjacent Tents do not need a separate Trail.
Tämä tarkoittaa, että asukkaat tarvitsevat polkuyhteyden kotoaan keskustorille. Huomaa, että keskustori toimii myös polkuna, joten vierekkäiset teltat eivät tarvitse erillistä polkua.

Loading…

Loading…

Glossary

English Finnish
build rakentaa
tent teltta
build menu rakennusvalikko
storage tent varastoteltta
build settlement rakentaa siirtokunta
lumberjack tent puunhakkaajan teltta

Source information

Labels
No labels currently set!
Source string age
3 years ago
Translation file
po/scenarios/fi/tutorial.po, string 42