Translation

This is the text body of a logbook page.
Settlers may not look very useful since they will try to consume all goods you produce - but they at least pay taxes, and that's the only way you can make money for now!
184/1690
Context English Finnish State
NEW TASK: RESIDENTIAL BUILDINGS
UUSI TEHTÄVÄ: ASUINRAKENNUKSET
Settlers want to have a roof over their heads, else they won't even think of living in your city! You need to provide tents.
Uudisasukkaat haluavat katon päänsä päälle, muuten he eivät tule lähellekään siirtokuntaasi! Sinun pitää siis pystyttää telttoja.
Tents are the basic residential buildings. Your inhabitants will want to upgrade it when they reach higher tiers.
Teltat ovat perusasuinrakennuksia. Asukkaat haluavat kehittää asumustaan, kun he saavuttavat korkeamman tason.
Note that the upgrade of each building requires construction material, like wood for their first upgrade.
Huomaa, että rakennuksien päivittämiseen tarvitaan rakennusmateriaaleja. Esimerkiksi ensimmäiseen päivitykseen tarvitaan puuta.
Consider to disable the upgrade if your stock of these materials is low.
Harkitse päivitysten kieltämistä, jos materiaalit ovat vähissä.
Settlers may not look very useful since they will try to consume all goods you produce - but they at least pay taxes, and that's the only way you can make money for now!
Uudisasukkaat eivät ehkä näytä kovin hyödyllisiltä, sillä he kuluttavat tuottamiasi elintarvikkeita. He kuitenkin maksavat veroja, ja se on tällä hetkellä ainoa tapa, jolla saat rahaa!
Task: Build a Tent and connect it to the Main Square if necessary. Tents don't need to be connected to any of the companies.
Tehtävä: Rakenna teltta ja yhdistä se tiellä keskustoriin. Telttoja ei tarvitse yhdistää yrityksiin.
Build at least three additional Tents and connect them to the Main Square.
Rakenna vähintään kolme telttaa lisää ja yhdistä ne keskustoriin.

Let's have a look at the Tent overview tab.

Katsotaanpa Telttakatsaus-välilehteä.
You can see
* the happiness of these residents,
* the taxes they pay and
* the resources they demand.
Näet teltan asukkaiden
* onnellisuuden,
* maksamat verot ja
* vaatimat resurssit.
If their demands are fulfilled, happiness and thus your tax income increase.
Jos täytät heidän vaatimuksensa, onnellisuus lisääntyy ja siten myös verotulosi.

Loading…

Loading…

Glossary

English Finnish
produce tuottaa / valmistaa
taxes veroja
settler uudisasukas (siirtokuntataso III ja uudisasukkaat yleisesti)
money raha(a)
tax vero
consume kuluttaa, kulutus

Source information

Labels
No labels currently set!
Source string age
6 years ago
Translation file
po/scenarios/fi/tutorial.po, string 63