Translation

This is the text body of a logbook page.
Your residents need a main square where they can fetch their goods from.
74/720
Context English Finnish State
A small settlement like yours can use both companies, and you can better balance pros and cons if you see the direct comparison.
Pieni asutuskeskus - kuten omasi - voi käyttää molempia, jolloin pystyt paremmin tasapainottamaan hyvät ja huonot puolet.
Task: Build a Hunter's Tent and a Fisherman's Tent.
Tehtävä: Rakenna metsästäjän- ja kalastajan teltta.
Don't forget to connect them to your Warehouse with Trails!
Älä unohda yhdistää niitä polulla varastoosi!
Build a Main Square. Choose an area without many economy buildings.
Rakenna keskustori. Valitse alue, jolla ei ole liian montaa tuotantorakennusta.
NEW TASK: MAIN SQUARE
UUSI TEHTÄVÄ: KESKUSTORI
Your residents need a main square where they can fetch their goods from.
Asukkaasi tarvitsevat keskustorin, josta he voivat hakea elintarvikkeensa.
This means that they need a trail connection from their home to the Main Square. Note that the Main Square acts as trail as well, therefore adjacent Tents do not need a separate Trail.
Tämä tarkoittaa, että asukkaat tarvitsevat polkuyhteyden kotoaan keskustorille. Huomaa, että keskustori toimii myös polkuna, joten vierekkäiset teltat eivät tarvitse erillistä polkua.
All goods in your Warehouse are available at this 'market place', so your residents do not need to walk to the Fisherman's Tent or even to the Warehouse.
Kaikki varastosi tavarat ovat saatavilla "kauppapaikalta", joten asukkaidesi ei tarvitse kävellä erikseen kalastajalle, metsästäjälle tai edes varastolle.
You should avoid placing your main settlement tents too close to your lumberjacks because building tents will clear away the trees that your lumberjack needs to produce boards.
Vältä telttojen sijoittamista puunhakkaajan läheisyyteen, sillä teltan pystyttäminen raivaa paikalla olevat puut (ja et pääse sahaamaan niitä laudoiksi hyötykäyttöön).
Companies work without being connected to the tents, so you don't need to build a road between the Main Square and e.g. your Lumberjack's Tent.
Yritykset työskentelevät ilman yhteyksiä telttoihin, joten sinun ei tarvitse rakentaa tietä keskustorin ja esimerkiksi Puunhakkajan teltan välille.
Task: Build a Main Square.
Tehtävä: Rakenna keskustori.

Loading…

Loading…

Glossary

English Finnish
main pää-
square ruutu
main square keskustori
fetch nouda

Source information

Labels
No labels currently set!
Source string age
6 years ago
Translation file
po/scenarios/fi/tutorial.po, string 46