Translation

This is the text body of a logbook page.
At the 'sailors' tier, you are equipped with three trading slots.
128/650
Context English Finnish State
Normally the trader just sails around and looks for deals, but you can speed things up a bit.
Normaalisti kauppa-alukset vain purjehtivat ympäri ja etsivät tarjouksia, mutta voit nopeuttaa asioita hieman.
For this purpose, build a Signal Fire at the coast near your Warehouse. It will show ships the way to your settlement.
Tätä varten rannikolle pitää rakentaa merkkituli varastosi lähelle. Se osoittaa kauppalaivoille tien siirtokuntaasi.
The Signal Fire has to cover the area which the ships pass through to catch them.
Merkkitulikaan ei näy loputtoman kauaksi, vaan sillä on tietty kantama-alue, jonka sisällä kulkevat laivat huomaavat sen.

After this little advertisement, the trader will also stop by and look into your Warehouse, even if he had planned to sail past it.

Tämän pienen mainoksen jälkeen kauppias voi pistäytyä tutkimaan varastoasi, vaikka hän olisi suunnitellut purjehtivansa sen ohi.
You can propose deals via the Warehouse tab "Buy/Sell".
Voit ehdottaa kauppoja varaston Kaupankäynti-välilehdeltä "Osta/Myy".
At the 'sailors' tier, you are equipped with three trading slots.
Merimies-tasolla sinulla on kolme kaupankäyntipaikkaa, eli voit asettaa korkeintaan kolme tarjousta vapaakauppiaalle kerrallaan.
Click on the small icon to change the slot mode from 'Buy' to 'Sell' and vice versa.
Voit muuttaa myyntitarjouksen ostotarjoukseksi napsauttamalla kauppapaikan vasemman yläkulman pienestä kuvakkeesta.
Click in the slot to choose the good you want to trade with. We will further explain this once you are ready to trade.
Valitse kaupattava tuote napsauttamalla kauppapaikkaa. Kerromme tästä ominaisuudesta myöhemmin, kun olet valmis kaupankäyntiin.
Task: Build a Signal Fire at the coast close to your Warehouse.
Tehtävä: Rakenna merkkituli rannikolle varastosi lähettyville.
Reach an island stock of at least 30 tools. Note that this might take a while.
Varastoi saarellesi vähintään 30 työkalua. Huomaa, että tämä saattaa kestää kauan.
NEW TASK: LEARN TO TRADE
UUSI TEHTÄVÄ: KAUPANKÄYNNIN PERUSTEET

Loading…

Loading…

Glossary

English Finnish
trade kaupankäynti
slot paikka, tavararuutu
trading kaupustelemalla
trade partner kauppakumppani

Source information

Labels
No labels currently set!
Source string age
6 years ago
Translation file
po/scenarios/fi/tutorial.po, string 83